Miejski konserwator z Grudziądza niewiele może, a zabytki...

Miejski konserwator z Grudziądza niewiele może, a zabytki niszczeją

(marz)

Gazeta Pomorska

Aktualizacja:

Gazeta Pomorska

Miejski konserwator z Grudziądza niewiele może, a zabytki niszczeją

Zabytki w Grudziądzu, np. browar, niszczeją, bo są własnością prywatną i trudno zmusić właściciela do remontu czy renowacji. ©(marz)

18 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Na pytania dotyczące grudziądzkich zabytków odpowiada Izabela Fijałkowska miejski konserwator zabytków w Grudziądzu.
Miejski konserwator z Grudziądza niewiele może, a zabytki niszczeją

Zabytki w Grudziądzu, np. browar, niszczeją, bo są własnością prywatną i trudno zmusić właściciela do remontu czy renowacji. ©(marz)

- Konserwator miejski może dysponować tylko kwotą przewidzianą w budżecie, a jest to 30 tys. zł. rocznie - wyjaśnia Izabela Fijałkowska. (marz)

- Konserwator miejski może dysponować tylko kwotą przewidzianą w budżecie, a jest to 30 tys. zł. rocznie - wyjaśnia Izabela Fijałkowska.
(fot. (marz))

- Stan których zabytków w mieście najbardziej panią martwi?
- Obiekty zabytkowe zlokalizowane na terenie Grudziądza są w różnym stanie technicznym. Zgodnie z przepisami, za ich stan odpowiadają właściciele i użytkownicy.
Prowadzą oni prace remontowe w miarę swoich możliwości finansowych. Mogą jednak indywidualnie zwracać się o dotacje np. do urzędu marszałkowskiego, wojewódzkiego konserwatora zabytków czy też prezydenta miasta.

- O internetową stronę z rejestrem zabytków grudziądzkich upomniała się na sesji radna Krystyna Nowak.
- Już wyjaśniliśmy pani radnej Nowak, że taka strona istnieje: www.geoportal.grudziadz.pl. W zakładce "Zabytki" zawarto listę obiektów ujętych w rejestrze zabytków oraz w gminnej ewidencji zabytków. Strona powstała w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pod nazwą "Grudziądzki System Informacji Przestrzennej".

Przeczytaj także:Grudziądz. Zabytkowy kościół do remontu


- Co może miejski konserwator zabytków, by nie popadły w ruinę np. młyn na al. 23 Stycznia czy browar?
- To jest pytanie do właścicieli obiektów. Co do browaru - jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków, więc interweniować może powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Konserwator - nie. Jedynie wojewódzki konserwator może nakazać prace przy zabytku, jeżeli grozi mu zniszczenie lub uszkodzenie. W przypadku złego stanu technicznego obiektów nie wpisanych do rejestru zabytków, ale ujętych w gminnej ewidencji zabytków możliwość interwencji posiada powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Konserwator, ani miejski ani wojewódzki, w przypadku obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków nie ma możliwości przymuszenia właściciela do wykonania prac remontowych. Możliwość taka jest jedynie w przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Wojewódzki konserwator możne wydać nakaz np. na przeprowadzenie prac konserwatorskich lub robót budowlanych, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne ze względu na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem tego zabytku.

- Jakie są perspektywy doprowadzenia do należytego stanu Góry Zamkowej?
- Zaplanowano odbudowę wieży Klimek, ekspozycję reliktów zamku, zadaszenie reliktów murów, wykonanie iluminacji odrestaurowanych ruin zamku i wieży. Ma być sporo zieleni i elementy małej architektury. Projekt zakłada też refinansowanie wydatków już poniesionych na badania archeologiczne. Zajmuje się tym wydział inwestycji i remontów.

- Czy miejski konserwator wychodzi z inicjatywą pozyskiwania pieniędzy na odnowę zabytków?
- To nie jest rola miejskiego konserwatora. Zajmuje się tym m.in. wydział funduszy europejskich (np. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Grudziądza). Obiekty należące do miasta remontuje się w ramach prowadzonych inwestycji. Miejski konserwator może realizować swoje zadania w ramach przyznanego budżetu. W 2012 r było to 30 tys. zł. W tym roku też 30 tys. zł, przeznaczone na dokumentację konserwatorską. Nie mamy listy inwestycji wykonanych w mieście. Kamienice systematycznie remontuje Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami. więcej informacji na temat Lokalnego Programu Rewitalizacji dostępne są na stronie: : .

Wiadomości z Grudziądza


Czytaj e-wydanie »

Komentarze

Wszystkie komentarze (42) forum.pomorska.pl

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Nasze Miasto

Nasze Miasto Bydgoszcz - najświeższe informacje, zdjęcia i wideo z Bydgoszczy

Nasze Miasto Bydgoszcz - najświeższe informacje, zdjęcia i wideo z Bydgoszczy

Nasze Miasto Grudziądz - najświeższe informacje, zdjęcia i wideo z Grudziądza

Nasze Miasto Grudziądz - najświeższe informacje, zdjęcia i wideo z Grudziądza

Nasze Miasto Włocławek - najświeższe informacje, zdjęcia i wideo z Włocławka

Nasze Miasto Włocławek - najświeższe informacje, zdjęcia i wideo z Włocławka