Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski

  Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kuj. tel. (054) 282-4855, fax (054) 282-2101 e-mail: [email protected] ogłasza przetarg nieograniczony na:

  "Roboty drogowe:

  1. Przebudowa ulicy Akacjowej - wykonanie nawierzchni bitumicznej
  2. Przebudowa ulicy Dworcowej - wykonanie nawierzchni bitumicznej
  3. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic miejskich"
  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177).
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego w pok. nr 113 w cenie 30,00 zł lub za zaliczeniem pocztowym.
  Wadium przetargowe ustalono w wysokości - 5.000,00 zł.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:
  Krzysztof Erwiński - pok. nr 113, tel. (054) 282-48-55 w godz. 8.00-15.00.
  Oferty będą oceniane na podstawie kryterium, Cena (koszt) - 100 %.
  Termin realizacji zamówienia - 3 miesiące od daty podpisania umowy.
  Termin związania ofertą - 30 dni.
  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego - pokój nr 102.
  Termin składania ofert upływa dnia 28 kwietnia 2005 r. do godz. 10.00.
  Otwarcie ofert odbędzie się dnia 28 kwietnia 2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego w sali nr 121.
  W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy:
  - niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2
  - spełniający warunki art. 22 ust. 1 oraz spełniający warunki dodatkowe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Spełnienie warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów zawartych w złożonej ofercie.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo