Egzamin gimnazjalny 2013, odpowiedzi, arkusze

Dodano: 24 kwietnia 2013, 12:30 Autor:

Od wtorku trwa egzamin gimnazjalny 2013. Dziś uczniowie rozwiązuje test matematyczno-przyrodniczy. Link do odpowiedzi i arkuszy znajdziecie na naszej stronie.

Egzamin gimnazjalny 2013. Odpowiedzi i arkusze

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013: matematyka, polski, historia, wos - ODPOWIEDZI

Egzamin gimnazjalny 2013 - częśc matematyczno-przyrodnicza

Na egzaminie z wiedzy matematyczno-przyrodniczej uczniowie najpierw dostali blok zadań z nauk przyrodniczych - biologii, chemii, fizyki i geografii.

Mieli godzinę na ich rozwiązanie. Następnie mieli przerwę, po której przystąpili do bloku zadań z matematyki. Ta część egzaminu potrwa półtorej godziny. Uczniowie z dysleksją mają przedłużony czas na rozwiązanie obu bloków.

Egzamin gimnazjalny 2013 - wyniki

Prace uczniów zostaną zakodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Wyniki egzaminu uczniowie poznają w czerwcu.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisać w drugim terminie - 3, 4 i 5 czerwca.

Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przystąpić do niego jeszcze raz.

Egzamin gimnazjalny 2013 - Możliwa powtórka?

Powtórka egzaminu gimnazjalnego, w celu poprawy wyniku, nie jest możliwa.

Wynik egzaminu z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języka obcego na poziomie podstawowym będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.

Egzamin gimnazjalny 2013 - Na co ma wpływ?

Uczeń gimnazjum może ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół ponadgimnazjalnych jednocześnie.

O przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej decydują: liczba punktów uzyskanych przez kandydata za oceny na świadectwie z wybranych przedmiotów i za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego. W szkołach lub klasach dwujęzycznych może być dodatkowo przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

Egzamin Gimnazjalny 2013 - odpowiedzi, zdjęcia, newsy, artykuły

Egzamin gimnazjalny 2013 - Nie każdy uczeń musi go pisać?

Z egzaminu gimnazjalnego zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

PAP

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Czytaj więcej o:
  • egzamin gimnazjalny
  • egzamin gimnazjalny odpowiedzi
Przeczytaj kolejny artykułzamknij okno X

EGZAMIN GIMNAZJALNY: blok matematyczno-przyrodniczy [ODPOWIEDZI]

Najciekawsze artykuły
z Mediów Regionalnych
Najciekawsze artykuły
z Mediów Regionalnych
pomorska24 Kliknij i wyślij nam swojego newsa!
Najpopularniejsze
Brak ankiety.

Kontakt z reklamą »

Kontakt z redakcją »

Kontakt z marketingiem »

Kontakt z kolportażem »

Zadzwoń 800 111 006

Napisz maila:

Jesteśmy też na:

Serwisy społecznościowe

pomorska.pl jest częścią grupy Polska Press
Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie zastrzega, iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu www.pomorska.pl jest dozwolone wyłącznie z zachowaniem warunków korzystania z treści. Jakiekolwiek użycie treści wykraczające poza ww. warunki jest zabronione bez pisemnej zgody Polska Press i nabycia licencji. Sprawdź, w jaki sposób możesz uzyskać licencję na wykorzystanie treści.

Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.

- nota wydawnicza, zakup treści

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie. 2001-2015.