Dodatek za stopień

  M. GOŹDZIALSKA

  Gazeta Pomorska

  Gazeta Pomorska

  W pierwszym kwartale br. Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnospraw- ności we Włoclawku wydał 251 orzeczeń, z czego 20 zaskarżono.
       Włocławianka Krystyna S. została uznana przez Powiatowy Zespół Orzekania za niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym. To orzeczenie nasza Czytelniczka uważa za krzywdzące, gdyż - jak twierdzi - jest niewspółmierne do stanu jej zdrowia. U Krystyny S.
       lekarze stwierdzili
       m.in. miażdżycę tętnic, cukrzycę, reumatoidalne zapalenie stawów.
  Ponadto do chorób współistniejących zaliczyli m.in. przewlekłe zapalenie oskrzeli, prze- wlekłe zapalenie żołądka i dwunastnicy, chorobę wieńcową. Pacjentka chorowała na raka i ma usuniętą macicę.
       Krystyna S. odwołała się do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełno-sprawności w Bydgoszczy, ale instancja wyższa
       utrzymała w mocy
       postanowienie Powiatowego Zespołu. - Ustalając stopień nie-pełnosprawności skład orzekający kierował się aktualnym stanem zdrowia osoby zainteresowanej oraz ograniczeniami z niego wynikającymi, dotyczącymi możliwości podjęcia pracy i samodzielnego pełnienia ról społecznych - stwierdził w uzasadnieniu przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu.
       Członkowie składu orzekającego uznali, że sprawność Krystyny S. naruszona została w stopniu uzasadniającym zaliczenie jej do umiarkowanego stopnia niepełno-sprawności. - Osoba badana wymaga okresowej pomocy osoby drugiej - stwierdził Wojewódzki Zespół. - Może podjąć zatrudnienie w warunkach chronionych.
       Krystyna S. odwołała się do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Wojewódzki Zespół po ponownym zbadaniu sprawy,
       zdania jednak nie zmienił
       - Członkowie składu orzekającego nie stwierdzili żadnych nowych okoliczności, uzasadniających zmianę stopnia niepełno- sprawności - podtrzymuje swoje stanowisko przewodniczący.
       Ostateczny werdykt wyda jednak sąd. Uchylenie orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu i uznanie niepełnosprawności Krystyny S. jako znacznej oznacza przyznanie dodatku pielęgnacyjnego w wysokości 144 zł miesięcznie.
       

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Dzieciaki gotują na Święta

  Gminy w Kujawsko-Pomorskiem