Złotówki za mandat

  Złotówki za mandat

  M. GOŹDZIALSKA

  Gazeta Pomorska

  Gazeta Pomorska

  Większość włocławskich radnych w ubiegłym roku osiągnęła dochód powyżej 50 tys. złotych.
       Jak już informowaliśmy, w Internecie są już oświadczenia majątkowe włocławskich rad- nych. Z lektury tych oświadczeń wynika, że dla niektórych rajców dieta była w ubiegłym roku jeśli nie głównym, to znaczącym źródłem dochodu. W Radzie Miasta zasiadają jednak również tacy, dla których uposażenie radnego stanowi jedynie dodatek do pensji. Kto zarobił tyle, że gratyfikacja otrzymana z tytułu zasiadania w Radzie Miasta stanowiła
       mniej niż połowę
       uposażenia, pobieranego z innych źródeł?
       Spośród zatrudnionych na umowę o pracę najlepiej wśród radnych zarabiali w ubiegłym roku: Zbigniew Lewandowski , prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe", Dariusz Jaworski , zatrudniony w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, Kazimierz Kaczmarek , dyrektor Zespołu Szkół i Pogotowia Opiekuńczego w podwłocławskim Brzeziu oraz Olga Krut-Horonziak z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Wszyscy uzyskali dochód w wysokości
       co najmniej 50 tys. złotych
       rocznie nie licząc diet. Diety zaś to dodatkowe od 16 do 24 tys. złotych rocznie.
       Wśród prowadzących działalność gospodarczą najwyższe dochody (od 50 tys. złotych) w ubiegłym roku uzyskali: Ewa Błasiak, która jest współwłaścicielem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i prowadzi prywatną praktykę lekarską, Ryszard Girczyc, prezes zarządu Centrum Edukacji "Zenit", Dariusz Wesołowski, prowadzący działalność gastronomiczną i Piotr Tyrjan, utrzymujący się z prywatnej praktyki lekarskiej. Trzeba jednak dodać, że niektórzy z tych radnych dochody mają nie tylko z działalności
       na własny rachunek
       Jak wynika z oświadczeń majątkowych, Jerzy Kopa-czewski jest jedynym radnym, który na działalności gospodarczej nie zarobił. Prowadząc prywatną praktykę lekarską zanotował stratę, ale miał dochody z innych źródeł, m.in. pracy naukowej, z tytułu praw majątkowych i najmu.
       Swoich dochodów nie ujawnił po raz kolejny radny Krzysztof Grządziel, który od początku konsekwentnie odmawia złożenia oświadczenia majątkowego.
       

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Gminy w Kujawsko-Pomorskiem