Ratują przychodnie

  (bas)

  Gazeta Pomorska

  Gazeta Pomorska

  W zagrożonym bankructwem Zespole Przychodni Specjalistycznych we Włocławku trwa realizacja programu naprawczego.
       Jak zapewniała podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Włocławskiego Agnieszka Sa-dowska, pełniąca obowiązki dyrektora zespołu, udało się pokryć część zobowiązań wobec dostawców leków. Apteki "Regionalna" i "Południowa",mieszczące się przy ulicach Szpitalnej oraz Łady, nie są już w strukturach SPZPS.
       Dotychczasowi pracownicy
       stali się najemcami lokali użytkowych i prowadzą apteki już na własny rachunek.
  Na najemców przeniesione zostały zobowiązania pracownicze, wynikające z ustawy o negocjacyjnym systemie wynagrodzeń w wysokości 87,6 tys. zł brutto oraz należności z tytułu dodatkowego wynagrodzenia, czyli tzw. "13" - ponad 6,7 tys. złotych.
       Tylko jeden związek zawodowy
       spośród działających w zespole przychodni, wyraził zgodę na obniżenie premii regulaminowej do 5 proc. W tej sytuacji dyrektor zdecydowała o wprowadzeniu premii nie przekraczającej 8 proc. wynagrodzenia zasadniczego. W styczniu i lutym była ona w sumie niższa średnio o 15 tys. zł miesięcznie w porównaniu z rokiem ubiegłym.
       Do końca maja zostaną podjęte decyzje dotyczące ewentualnych zwolnień pracowników. W celu lepszego wykorzystania kadry oraz bazy lokalowej podjęto decyzję o przeniesieniu Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia z pałacyku przy ul. Stodólnej do budynku "D" przy ul. Wyspiańskiego, gdzie mieści się Oddział Dzienny Psychiatryczny. - Zarówno sale do terapii, jak również gabinety,
       
  odpowiadają standardom
       przewidzianym dla tej przychodni - informuje dyr. Agnieszka Sadowska. W Oddziale Dziennym zajęcia prowadzone są w godzinach 7.00-15.00, natomiast po południu będą tam się odbywać zajęcia z pacjentami uzależnionymi od alkoholu.
       Zwolnione przez Poradnię Antyalkoholową pomieszczenia w pałacyku przy ul. Stodólnej zostaną wydzierżawione, co ma przynieść wymierne korzyści.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Gminy w Kujawsko-Pomorskiem