Majątek z błędami

  Majątek z błędami

  MAŁGORZATA GOŹDZIALSKA

  Gazeta Pomorska

  Gazeta Pomorska

  W ustawowym terminie, ale z błędami złożyli oświadczenia majątkowe urzędnicy Starostwa Powiatowego we Włocławku.
       Ustawa o samorządzie gminnym wprowadziła obowiązek corocznego składania oświadczeń majątkowych m.in. przez członków zarządów powiatów, skarbników, sekretarzy powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych i urzędników wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty. Każda osoba składająca oświadczenie zobowiązana była m.in. do
       określenia dochodów stanu majątkowego
       Jak wynika z informacji przedstawionej przez starostę włocławskiego Piotra Stan- nego, urzędnicy powiatowi z obowiązku tego wywiązali się w terminie - a więc złożyli oświadczenia do 30 kwietnia br. W tym czasie do starosty wpłynęło 80 oświadczeń.
       Z analizy złożonych zeznań wynika jednak, że urzędnicy nie dość dokładnie zapoznali się z treścią pouczeń zawartych we wstępie do druku. Najczęstszym błędem było nieokreślenie przynależności poszczególnych składników majątkowych. Chodzi o to, że w oświadczeniu nie wskazywano, co należy do majątku odrębnego, a co objęte jest małżeńską wspólnotą majątkową. Gwoli sprawiedliwości trzeba jednak dodać, że druk nie wprowadza obowiązku wykazywania
       stanu cywilnego
       i tak naprawdę - na jego podstawie - trudno właściciwe powiedzieć, kto wypełnił oświadczenie nieprawidłowo.
       Obowiązujące przepisy, o ile przewidują sankcje za niezłożenie w terminie oświadczenia, o tyle nie przewidują ich za złożenie druku z błędami lub w niepełnym zakresie. Aby zapobiec takim błędom w przyszłości starosta włocławski wystosował pismo do kierowników jednostek administracyjnych z uwagami na temat analizy złożonych oświadczeń.
       Zapowiada także
       że po przyjęciu analizy przez Radę Powiatu stosowne informacje zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w celach szkoleniowych. W przypadku powtórzenia się podobnych nieprawidłowości, szczególnie gdy dotyczyć to będzie osób, upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych, starosta rozważy ewentualność cofnięcia upoważnień.
       

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Dzieciaki gotują na Święta

  Gminy w Kujawsko-Pomorskiem