Radny Maciej Cichowicz: - Połączenie z A1 w linii nowego...

  Radny Maciej Cichowicz: - Połączenie z A1 w linii nowego mostu w Toruniu

  Maciej Cichowicz, radny PO, wiceszef stowarzyszenia Stawki

  Gazeta Pomorska

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  Jedna z wizji połączenia Torunia z węzłem Czerniewice przewiduje przedłużenie trasy wschodniej przez os. Piaski

  Jedna z wizji połączenia Torunia z węzłem Czerniewice przewiduje przedłużenie trasy wschodniej przez os. Piaski ©Lech Kamiński

  - Obecnie nie ulega wątpliwości, że połączenie Torunia z ekspresową obwodnicą S-10, a także z autostradą A1, powinno być budowane jako kontynuacja nowego mostu - pisze w liście radny PO Maciej Cichowicz.
  Jedna z wizji połączenia Torunia z węzłem Czerniewice przewiduje przedłużenie trasy wschodniej przez os. Piaski

  Jedna z wizji połączenia Torunia z węzłem Czerniewice przewiduje przedłużenie trasy wschodniej przez os. Piaski ©Lech Kamiński

  Publikujemy poniżej list radnego Macieja Cichowicza jako odpowiedź na pismo mieszkańców Piaski. Ta wymiana zdań dotyczyły połączenia Torunia z węzłem Czerniewice, a przede wszystkim przebiegu trasy, która ma łączyć miasto z S10 i A1. Jest kilka koncepcji: przedłużenie trasy wschodniej przez os. Piaski lub połączenie z węzłem już za granicami miasta - na wysokości osiedla Czerniewice tzw. bajpasem.

  Czytaj także: Mieszkańcy Piasków nie chcą ruchliwej drogi na ich osiedlu

  Oto treść listy radnego: "Wielokrotnie występowałem przeciwko budowie tras szybkiego ruchu w Toruniu.
  Byłem, i nadal jestem, gorącym przeciwnikiem budowy Trasy Średnicowej Północnej w jej obecnym kształcie. Jestem także przeciwnikiem budowy, kolejnego jej odcinka od ul. Grudziądzkiej do ul. Skłodowskiej-Curie, bez rzetelnej analizy potrzeby budowania tej drogi. Przypomnę, że na sesji, która decydowała o tym czy będziemy budować jej kolejny etap, a wiązało się to z dołożeniem 20 milionów złotych, Prezydent nie był wstanie odpowiedzieć na pytanie ile samochodów będzie po niej jeździło!!! Nie zgadzam się również na bezsensowne połączenie Torunia z autostradą od strony południowej. Zrealizowane inwestycje i wydane już pieniądze musimy optymalnie wykorzystywać. Budowa Mostu Wschodniego, spowodowała, że dzisiaj musimy szukać rozwiązań umożliwiających jego wykorzystanie. Zobowiązaliśmy się ,otrzymując ogromne dofinansowanie, do zapewnienia takich rozwiązań drogowych, które doprowadzą do tego, aby jeździło po nim 30 tysięcy pojazdów na dobę.

  Obecnie nie ulega wątpliwości, że połączenie Torunia z ekspresową obwodnicą S-10, a także z autostradą A1, powinno być budowane jako kontynuacja nowego mostu. Wszystkie argumenty: inżynieryjne, urbanistyczne i miastotwórcze za tym przemawiają. Postaram się je w skrócie przypomnieć. Po pierwsze nie możemy wprowadzać ruchu tranzytowego w sąsiedztwo Starówki. Jest to nie tylko strefa buforowa UNESCO, ale także ścisłe centrum miasta, w którym ruch samochodowy powinien być uspokajany. Po drugie: stary, jedno jezdniowy most jest o wiele gorzej przystosowany do przyjęcia dużego ruchu samochodowego, niż most nowy, dwujezdniowy. Z obu powyższych powodów, na most Piłsudskiego powinniśmy wprowadzić ruch lokalny, oraz turystyczny zmierzający do Starówki. Po trzecie: droga z nowego mostu, w kierunku północnym, wyprowadzona będzie w przyszłości w miarę prosto w istotnym kierunku na Gdańsk (DK 91), a nie w miej istotnym kierunku Unisławia , jak to będzie miało miejsce z mostu starego. To spowoduje, że tranzyt jadący przez nowy most, będzie miał o wiele prostszą drogę do pokonania, niż tranzyt jadący przez most stary i przebijający się przez miasto. Po czwarte: obecnie do miasta wiodą dwa węzły wjazdowe z ciągu dróg S-10 i A1, są to zachodni "Węzeł Nieszawka" i wschodni "Węzeł Lubicz" oddalone od siebie o ok. 21 km. Wylot wyjazdu ze starego mostu, czyli tzw. Węzeł Kluczyki, znajdowałby się w odległości ok. 6 km. od węzła zachodniego i ok. 15 km. od węzła wschodniego. Co znaczy, że dla całej południowo-wschodniej części Torunia problem połączenia z ciągiem dróg S-10 i A1 rozwiązałby tylko połowicznie. Tymczasem Węzeł Czerniewice jako węzeł zespolony z istniejącym połączeniem S10 i A1 znajdzie się niemalże idealnie w połowie drogi − po ok. 10 km. od obu skrajnych węzłów. Po piąte: Węzeł Czerniewice został zaproponowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach ubiegłorocznych konsultacji przebudowy drogi S10, która do tej pory odrzucała postulat budowy takiego węzła. Węzeł ten jest położony w bezpośredniej bliskości nowo wybudowanego mostu przy ulicy Wschodniej, którego lokalizacja była uzasadniana między innymi tym, że stanowi bezpłatną alternatywę dla autostrady. Inaczej Toruń nie mógł uzyskać dofinansowania unijnego z programu ogólnopolskiego na jego budowę. Most ten miał również odsuwać ruch od strefy staromiejskiej. Jego peryferyjna lokalizacja była podporządkowana w/w argumentom.
  I ostatni, ale nie najmniej ważny, argument. Postulowane przeze mnie rozwiązanie, czyli wspólne działania wszystkich osób , którym zależy na rozwoju Torunia, zmierzające do budowy Węzła Czerniewice, znalazło poparcie zarówno Prezydenta Michała Zaleskiego, radnych Rady Miasta Torunia jak i Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego. Wsparcie wszystkich sił politycznych i mieszkańców dla tej inicjatywy zapewni szybką realizację projektu, a wsparcie władz wojewódzkich umożliwi także uzyskanie dofinansowania spoza budżetu miasta.

  Rozumiem, że kupując grunty w lokalizacji wokół ul. Włocławskiej oczekiwali Państwo ciszy i spokoju. Niestety - to nie ja w tym miejscu zbudowałem most, nie ja jego budowę popierałem. Jednocześnie przypominam, że jako pierwszy poinformowałem przedstawicieli mieszkańców osiedla Piaski, że budowa tego węzła będzie związana z analizowaniem najprostszego sposobu jego połączenia z Mostem Wschodnim. Oczywistym wydaje się, że "Decyzja Środowiskowa", która jest fundamentalnym dokumentem przy wytyczaniu takiej trasy, będzie porównywać połączenie węzła przez osiedle Czerniewice i wiadukt nad linią kolejową (tzw. bajpas) z najkrótszą drogą wiodącą na wprost od skrzyżowania Trasy Nowomostowej z ul. Łódzką, poprzez Osiedle Piaski. W porównaniu znajdą się być może i inne warianty tego połączenia, o ile zostaną takowe zgłoszone. Mam nadzieję, że przedstawione powyżej argumenty skończą szkodliwą dla miasta dyskusję o lokalizacji połączenia Torunia z autostradą od strony południowej, oraz przestaną pojawiać się insynuacje dotyczące mojej osoby.

  Uważam, że dzisiaj najważniejszym zadaniem dla Torunia jest uzyskanie decyzji o realizacji rozbudowy "Węzła Czerniewice" umożliwiającej bezpośrednie połączenie z miastem. Co istotne nie powinniśmy czekać z tym do czasu podjęcia decyzji o rozbudowie całego odcinka Toruń- Bydgoszcz. Sposób połączenia tego węzła z "Mostem Wschodnim" jest sprawą istotną , ale jej docelowy przebieg zostawmy do ustalenia fachowcom. Nie wątpię, że zaangażowanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, władz Torunia, oraz Województwa pozwoli wybrać rozwiązanie, które uwzględni zarówno interes całego 200-tysięcznego miasta, jak również istotny interes mieszkańców jednego z jego osiedli.

  Stoimy przed wielką szansą budowy najlepszego rozwiązania. Nie zmarnujmy tej szansy!!!!"


  Czytaj e-wydanie »

  Czytaj także

   Komentarze (2)

   Wszystkie komentarze (2) forum.pomorska.pl

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   Gminy w Kujawsko-Pomorskiem