Co po gimnazjum?

  (karp)

  Gazeta Pomorska

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  Dziś prezentujemy Wam ofertę kolejnych szkół ponadgimnazjalnych z powiatu świeckiego.
       II LO w Świeciu
       Kierunki kształcenia:
       klasa I a z możliwością realizacji rozszerzonej podstawy programowej z języków obcych - język angielski lub francuski,
       klasa I b realizująca rozszerzoną podstawę programową z historii i geografii,
       klasa I c realizująca rozszerzoną podstawę programową z matematyki i biologii (w klasach Ib i Ic istnieje możliwość nauki języka obcego nowożytnego w zakresie rozszerzonym),
       Jeżeli utworzy się grupa 12 osobowa to istnieje możliwość nauki informatyki w zakresie rozszerzonym i języka włoskiego,
       O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych przez ucznia za:
       wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
       oceny na świadectwie z: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz najlepsza ocena z następującego zestawu przedmiotów: historia, biologia, geografia, fizyka, chemia, drugi język obcy,
       inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie lub udokumentowane w postaci zaświadczeń, dyplomów itp.,
       Wymagane dokumenty:
       
  podanie o przyjęcie do szkoły według wzoru ze wskazaniem drugiego obowiązkowego języka obcego (oferta szkoły: j. niemiecki, j. francuski),
       oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
       zaświadczenie o wynikach egzaminu końcowego,
       2 czytelnie podpisane fotografie,
       Inne dokumenty dostarczają kandydaci, którzy posiadają:
       orzeczenia kwalifikacyjne poradni psychologiczno - pedagogicznej dotyczące wad słuchu, wzroku, narządów ruchu i innych schorzeń,
       zaświadczenia o osiągnięciach sportowych lub artystycznych, co najmniej na szczeblu powiatowym,
       zaświadczenie o wolontariacie,
       zaświadczenia o posiadanym tytule laureata lub finalisty w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim,
       Podanie należy składać w sekretariacie szkoły do 17 czerwca do godz.15 .
       Resztę dokumentów wymagane przez szkołę należy składać do 27 czerwca do godz. 15.
       Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do II LO nastąpi 29 czerwca o godzinie 12 .
       Kandydaci umieszczeni na liście przyjętych do szkoły muszą do 1 lipca potwierdzić chęć nauki w tej szkole przynosząc oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum.
       Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych do II LO nastąpi 6 lipca o godzinie 12.
       Adres:
       II Liceum Ogólnokształcące
       ul. Wojska Polskiego 85
       86-105 Świecie
       tel./fax.: 0-52 33-33-140
       e-mail:
       2lo.swiecie
  @netup.pl
       www.drugieliceum.stk.pl
       
  Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Nowem
       Kierunki kształcenia:
       klasa I a z rozszerzonym programem biologii oraz języka angielskiego lub języka niemieckiego,
       (do wyboru) klasa I b z rozszerzonym programem języka angielskiego i informatyki,
       klasa I c z rozszerzonym programem języka polskiego i wiedzy o kulturze,
       Warunki przyjęcia:
       Do klasy pierwszej przyjmowani będą kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów w stosunku do liczby miejsc, którymi aktualnie dysponuje szkoła.
       W przypadku równej ilości punktów Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna będzie brała pod uwagę w kolejności następujące kryteria:
       liczbę punktów na egzaminie gimnazjalnym,
       liczbę punktów za świadectwo,
       szczególna sytuacja rodzinna ucznia (pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, rodzinach niepełnych lub rodzinach zastępczych),
       ograniczona możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia potwierdzona opinią poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej,
       Wymagane dokumenty:
       
  podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego w Nowem (dostępne w sekretariacie szkoły), z zaznaczeniem wybranej klasy, wybranego języka obcego i wykazu zajęć edukacyjnych przeliczanych na punkty,
       oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub kopię tego świadectwa i zaświadczenia poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,
       dwie fotografie,
       kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami dołączają posiadane orzeczenia kwalifikacyjne poradni psychologiczno - pedagogicznej,
       odpowiednie zaświadczenia o osiągnięciach sportowych lub artystycznych,
       odpowiednie zaświadczenia dla laureatów lub finalistów konkursów przedmiotowych,
       Adres:
       Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowem
       ul. Nowa 2
       86 - 170 Nowe
       tel./fax. (052) 33-27-227

       e-mail:
       nowelo
  @poczta.onet.pl
       www.lownowem.za.pl
       Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Świeciu
       Kierunki kształcenia:
       w szkole będą utworzone dwie klasy z ukierunkowaniem akademickim ze zwiększoną liczbą godzin języka polskiego, j. angielskiego, niemieckiego, historii i biologii. W ostatniej klasie prowadzone są fakultety. Zajęcia odbywają się w klasach liczących 15 uczniów.
       Szkoła posiada swój oddział w Topolnie.
       Wymagane dokumenty:
       podanie o przyjęcie skierowane do dyrektora szkoły,
       świadectwo ukończenia gimnazjum,
       trzy podpisane fotografie,
       inne dokumenty kandydata świadczące o jego sukcesach (np. o udziale w konkursach przedmiotowych, olimpiadach). Odbycie rozmowy kwalifikacyjnej.
       Dodatkowe informacje:
       od maja - składanie podań i innych dokumentów,
       czerwiec - dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej oraz rozmowa kwalifikacyjna. Dokumenty należy przesłać pocztą na adres liceum lub złożyć osobiście w sekretariacie (od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00).
       Adres:
       Katolickie Liceum
       Ogólnokształcące
       ul. Sądowa 20
       86-100 Świecie
       tel./fax 052 331-00-32
       www.kloswiecie.prv.pl
       
  Liceum Ogólnokształcące Księży Werbistów "Collegium Verbinum" w Laskowicach
       Kierunki kształcenia:
       klasa z rozszerzonym kierunkiem humanistycznym - język polski, historia i WOS.
       Kryteria naboru:
       świadectwo ukończenia gimnazjum,
       wynik testów gimnazjalnych,
       rezultat rozmowy kwalifikacyjnej,
       Wymagane dokumenty:
       g podanie o przyjecie do szkoły skierowane do dyrektora "Collegium Verbinum",
       świadectwo ukończenia gimnazjum,
       wynik egzaminu gimnazjalnego,
       dwa zdjęcia,
       opinia wychowawcy klasy,
       Szkoła proponuje:
       naukę w klasach nie przekraczających 15 osób,
       dużą ilość zajęć pozalekcyjnych,
       internat dla chłopców
       Ważne terminy:
       do 25 czerwca 2005 można składać podania o przyjęcie do liceum,
       25 czerwca 2005 (sobota) odbędą się rozmowy kwalifikacyjne,
       Adres:
       Liceum Ogólnokształcące Księży Werbistów
       ul. Długa 44
       86-130 Laskowice
       Tel.: (052) 330-73-00

       Faks: (052) 330-73-01
       E-mail:
       liceum @collegium-verbinum.com
       www.collegium-verbinum.com
       Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem
       Kierunki kształcenia:
       klasa stolarska - 3-letnia w systemie przyzakładowym (zajęcia odbywać się będą w zakładach meblarskich),
       Liceum Profilowane o profilu - zarządzanie informacją,
       Adres:
       Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem
       ulica Myśliwska 1
       86-170 Nowe
       tel. 33-38-010
       E-mail:
       zsp-nowe
  @wp.pl
       www.zsp-nowe.neostrada.pl
       Za tydzień przedstawimy oferty szkół wyższych z powiatu świeckiego.
       

  Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Dzieciaki gotują na Święta

  Gminy w Kujawsko-Pomorskiem

  1 3 4 5 ... 29 »