Na bakier z przepisami

  Jadwiga Aleksandrowicz

  Gazeta Pomorska

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  Nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych, obchodzenie przepisów, żonglerka kwotami, lekceważenie ustawowych obowiązków - taki obraz wyłania się z wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, która badała działalność Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w latach 2001-2004. Zarząd Związku uważa, że stwierdzenia NIK są wyolbrzymione.

  Wystąpienie pokontrolne liczy sześć stron. Merytoryczna część zaczyna się od stwierdzenia, że "NIK negatywnie ocenia działania Związku w zakresie udzielania zamówień publicznych w latach 2001 -2004".


  Dalej mowa jest o sprawach, które wcześniej ujawniła "Kujawska". Na przykład to, że Związek ma nieaktualny statut, według którego nadzór nad ZGZK pełni... wojewoda włocławski i w którym zapisano, że do zadań Związku należy między innymi zawieranie umów na korzystanie z wysypiska, co jest działaniem bezprawnym, bo Związek nie może prowadzić działalności gospodarczej.

  NIK potwierdziła też opisywaną przez nas wypłatę pieniędzy za prace wykonane przez pilskiego Ekologa1 nie - jak wynika z wyroku sądu - Kredyt Bankowi, a włocławskiej firmie RemWil. To - podkreśla NIK - "spowodowało nieuzasadnione koszty w postaci odsetek" (87 tys. 841 zł 76 gr plus koszty sądowe - dop. red.).


  NIK wytknęła też, że ZGZK nie zapłacił RemWilowi za prace, które ta firma wykonała na rzecz Związku, choć gminy przelały na ten cel pieniądze na związkowe konto. Wstrzymanie RemWilowi zapłaty obciążyło Związek kolejnymi odsetkami w wysokości 48 tys. 549 zł, 69 gr.


  Kontrola ujawniła również manipulacje z przeliczaniem euro przy zamówieniach publicznych, dzielenie zamówień, sztuczne zaniżanie wartości zamówienia, a następnie powiększanie jej aneksem


  po to, by objeść procedury


  i nie ogłaszać postępowania przetargowego w Biuletynie Zamówień Publicznych. Odkryła także zapisy na fakturach o zakupach "z wolnej ręki", choć dotyczyło to faktur z przetargu nieograniczonego. NIK zarzuciła skarbniczce ZGZK nierzetelne sporządzenie projektu planu rzeczowo-finansowego na 2003 rok i informacji o stanie mienia komunalnego (informacja taka jest załącznikiem do uchwał budżetowych), wpisywanie kwot


  planowanych zamiast wykonanych


  Związek lekceważył też obowiązek terminowego wysyłania uchwał zgromadzenia ZGZK do wojewody, opóźnienia wynosiły od 4 do 171 (!) dni oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej.


  Ostatecznie NIK wnosi m.in. o wykonanie wyroku sądowego i spłatę należności Kredyt Bankowi, rozliczenie się z RemWilem, przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych, opracowanie statutu, rzetelne sporządzanie planów rzeczowo-finansowych i ich aktualizowanie, bo - jak się okazało - zarząd ZGZK ich nie aktualizuje.


  Zarząd Związku uznał, że negatywna ocena NIK "nie koresponduje ze stanem faktycznym ustalonym w trakcie kontroli" - jak napisano w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne. - Zarzut, że działanie Związku należy ocenić negatywnie jest wyolbrzymiony w kontekście błędów, które de facto noszą znamiona uchybień formalnych - odpiera zarzuty Andrzej Nawrocki, przewodniczący Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. Negatywna ocena dotycząca zamówień publicznych w żaden sposób, zdaniem zarządu, nie wpłynęła na istotę postępowania przetargowego i wybór oferentów.


  Odpowiedziano Izbie


  że pracownicy zostaną przeszkoleni, dokumentacja finansowa będzie prowadzona rzetelnie oraz że zgromadzenie wybrało zespół, który opracuje nowy statut. Nie dodano, że od grudnia zespół spotkał się tylko raz (by wybrać przewodniczącego) i że termin opracowania projektu Statutu minął z końcem marca. Powiadomiono też NIK, że Związek zapłacił już główne należności Kredyt Bankowi, a z uregulowaniem odsetek i kosztów procesowych czeka na zakończenie toczących się negocjacji z bankiem. Wtedy też ZGZK ostatecznie rozliczy się z włocławskim RemWilem.


  Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Gminy w Kujawsko-Pomorskiem

  1 3 4 5 ... 8 »