Prawidłowe odpowiedzi:

1. Kim była kuzynka Anny Jachiny - Hanna Czaki?
2. Gdzie służył mąż Anny Jachiny - Julian Jachna?
3. W którym roku powstała słynna piosenka "Siekiera, motyka", którego autorką tekstu jest Anna Jachina?
4. Gdzie po wojnie pracowała Anna Jachnina?
5. Jakie pseudonimy nosił Antoni Iglewski?
6. Gdzie Antoni Iglewski został aresztowany przez NKWD?
7. Którego z odznaczeń nie otrzymał Antoni Iglewski?
8. W obronie którego miasta brał udział Antoni Iglewski w czasie sowieckiej inwazji w 1939 roku?
9. Na ile lat więzienia skazał Antoniego Iglewskiego sąd po aresztowaniu przez UBP?
10. Papież Pius XI mianował biskupa Szelążka ordynariuszem diecezji łuckiej na Wołyniu. W którym to było roku?
11. Jako prezes Płockiego Towarzystwa Dobroczynności biskup Szelążek założył sale pracy św. Józefa, w których chłopcy mogli się uczyć krawiectwa i... O jaki zawód chodzi?
12. W 1936 roku w diecezji łuckiej biskup Szelążek założył zgromadzenie zakonne. Jakie?
13. Gdzie biskup Szelążek spędził ostatnie lata swojego życia?
14. 23 stycznia 2018 roku odbyła się kolejna część procedury doprowadzenia biskupa Szelążka na ołtarze - ekshumacja jego szczątków i złożenie ich w nowym sarkofagu. W którym toruńskim kościele się to odbyło?
15. W jakim mieście urodził się Jan Biziel?
16. Jakiego dnia Jan Biziel powitał polskie oddziały słowami: "Witamy orła polskiego z tego samego miejsca, gdzie stał posąg tego, który nas okuł w pęta niewoli"?
17. Kto miał powiedzieć o Janie Bizielu: "Cicho i niepostrzeżenie sunął ulicami miasta Bydgoszczy, niosąc dniem i nocą wszystkim, którzy go wzywali, pomoc fizyczną i ukojenie duchowe"?
18. Ile córek miał Jan Biziel?
19. Pod jakim adresem znajduje się Szpital Uniwersytecki nr 2 im. J. Biziela w Bydgoszczy?
20. W jakiej miejscowości urodziła się Maria Karłowska?
21. Czego dotyczył dodatkowy ślub zakonny złożony przez Marię Karłowską i jej współpracowniczki?
22. Pod jaką nazwą działały placówki stworzone przez Marię Karłowską?
23. Błogosławiona Maria Karłowska jest patronką jednego z polskich miast. Jakie to miasto?
24. W którym roku Maria Karłowska została ogłoszona błogosławioną?
25. Gdzie Bogusław Pacek ukończył liceum ogólnokształcące?
26. Do jakiego stopnia wojskowego Bogusław Pacek awansował w 2005 roku?
27. Której uczelni wojskowej Bogusław Pacek był komendantem-rektorem?
28. Którego miasta Bogusław Pacek jest honorowym obywatelem?
29. Na jakiej uczelni profesor Bogusław Pacek tworzy dziś Zakład Bezpieczeństwa Krajów Azji i Afryki?
30. Kim z zawodu był Bolesław Domaszewicz?
31. W którym roku Bolesław Domaszewicz zainicjował powstanie Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego?
32. Jak nazywał się chór działający przy Włocławskim Towarzystwie Wioślarskim?
33. Jakie placówki z inicjatywy Bolesława Domaszewicza działały przy włocławskiej straży ogniowej?
34. Na co przeznaczone zostały pieniądze, przekazane przez Bolesława Domaszewicza testamentem Włocławskiemu Towarzystwu Wioślarskiemu?
35. Z którym klubem sportowym Bronisław Malinowski był związany przez całą sportową karierę?
36. Ile tytułów mistrza Polski zdobył Bronisław Malinowski?
37. Gdzie Bronisław Malinowski zdobył swoje dwa złote medale mistrzostw Europy w biegu z przeszkodami na 3000 metrów?
38. Zwieńczeniem sportowej kariery Bronisława Malinowskiego był złoty medal zdobyty w biegu na 3000 metrów z przeszkodami - na której olimpiadzie?
39. Gdzie można zobaczyć pamiątki sportowe Bronisława Malinowskiego?
40. W jakiej branży Franciszek Domachowski rozpoczął pracę zawodową?
41. Jaki tytuł nosiło pismo, którego redaktorem i wydawcą był Franciszek Domachowski?
42. Przy jakiej ulicy działała od lat 30. ubiegłego wieku firma Franciszka Domachowskiego?
43. Jaką funkcję pełnił Franciszek Domachowski w świeckim samorządzie?
44. Przez kogo zniszczone zostały roczniki "Głosu Świeckiego", którego redaktorem był Franciszek Domachowski?
45. Ile rodzeństwa miał Stefan Wincenty Frelichowski?
46. Kim został Stefan Wincenty Frelichowski w wieku 9 lat?
47. W którym roku Stefan Wincenty Frelichowski przyjął święcenia kapłańskie?
48. Do którego z obozów Stefan Wincenty Frelichowski NIE trafił?
49. Gdzie odbył się zlot "Wicek 2013"?
50. Irena Dubiska bardzo wcześnie zaczęła naukę gry na skrzypcach. Ile miała lat?
51. W którym mieście Irena Dubiska ukończyła konserwatorium muzyczne?
52. Kto był ulubionym dyrygentem Ireny Dubiskiej?
53. W jakim wydarzeniu muzycznym Irena Dubiska wystąpiła wraz z Karolem Szymanowskim?
54. Co Irena Dubiska robiła po II wojnie światowej?
55. W jakim klubie Jakub Krzewina rozpoczął swoją sportową karierę?
56. W jakich biegach specjalizuje się Jakub Krzewina?
57. Gdzie i kiedy Jakub Krzewina zdobył swój pierwszy medal w sportowej karierze?
58. Jakub Krzewina zdobył w marcu tego roku złoty medal w sztafecie 4x400 metrów. Na jakich zawodach osiągnął ten sukces?
59. Czym prywatnie interesuje się Jakub Krzewina?
60. W 1806 roku Jan Nepomucen Dziewanowski potajemnie wyjechał z Warszawy. Jaki był cel jego podróży?
61. Czyim ojcem chrzestnym był Jan Nepomucen Dziewanowski?
62. Męstwem i zasługami w jakiej bitwie wsławił się Jan Nepomucen Dziewanowski?
63. Jakie odznaczenie otrzymał Jan Nepomucen Dziewanowski z rąk cesarza Napoleona Bonapartego?
64. W którym mieście bądź miastach są ulice nazwane imieniem Jana Nepomucena Dziewanowskiego?
65. Ile osób w rodzinie Janiny Gardzielewskiej zajmowało się fotografią?
66. Ile lat trwała znajomość Janiny i Zygfryda Gardzielewskich z Gustawem Morcinkiem?
67. Inspiracje jakim nurtem znajdziemy w fotografiach kobiet wykonanych przez Janinę Gardzielewską?
68. Jaki tytuł nosił album ze zdjęciami Janiny Gardzielewskiej poświęconymi śladom Kopernika w Toruniu?
69. W których miastach Janina Gardzielewska zajmowała się fotografią teatralną?
70. Skąd pochodzi Karola Skowrońska?
71. W jakiej instytucji Karola Skowrońska rozpoczęła pracę po przyjeździe do Grudziądza?
72. Jakiej organizacji Karola Skowrońska szefuje nieprzerwanie od 1990 roku?
73. Karola Skowrońska jest jedyną kobietą uhonorowaną pewnym tytułem. Jaki to tytuł?
74. Karola Skowrońska była członkiem komitetu budowy pomnika. O jaki pomnik chodzi?
75. Kim był ojciec Kurta Lewina?
76. W którym roku rodzina Lewinów wyjechała do Berlina?
77. W której armii podczas I wojny światowej walczył Kurt Lewin?
78. Jak nazywa się jedna z najsłynniejszych koncepcji Kurta Lewina?
79. W jaki sposób Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uczcił pamięć Kurta Lewina w 2001 roku?
80. Gdzie urodziła się Klara Prillowa?
81. Czym zajmowała się w swojej działalności Klara Prillowa?
82. Jaką prestiżową nagrodę otrzymała w 1978 roku za swoją działalność Klara Prillowa?
83. Jak nazywał się zespół założony przez Klarę Prillową?
84. W którym roku i w którym muzeum po raz pierwszy wystawiono prace Klary Prillowej?
85. Prof. Wilhelmina Iwanowska była współtwórczynią Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W którym roku powstała uczelnia?
86. W 1962 roku w obserwatorium UMK zainstalowano do dziś największy w Polsce teleskop. Jaką ma średnicę lustra?
87. W Kopenhadze w 1972 roku profesor Iwanowska była matką chrzestną statku. O jaki statek chodzi?
88. W Roku Kopernikowskim Wilhelmina Iwanowska zainicjowała zwołanie w Polsce Nadzwyczajnego Kopernikowskiego Kongresu Międzynarodowej Unii Astronomicznej, w którym uczestniczyło blisko 2 tys. astronomów z całego świata. W którym roku urodził się Mikołaj Kopernik?
89. Wilhelmina Iwanowska posiadała tytuł doktora honoris causa trzech uczelni: m. in. UMK i uniwersytetu w Winnipeg w Kanadzie. Gdzie zdobyła ten trzeci?
90. W jakiej miejscowości Stanisława Betyna pracowała w świetlicy wiejskiej?
91. W 1984 roku Stanisława Betyna założyła własny klub hafciarski. Jaką nosił nazwę?
92. Ile kompletnych strojów kaszubskich wykonała Stanisława Betyna?
93. Prezesem jakiej organizacji była Stanisława Betyna?
94. Jaką nagrodę otrzymała Stanisława Betyna za swoją działalność?
95. Jaką nazwę nosiła pierwsza drużyna, do której wstąpił Teofil Woźnicki?
96. W jakiej chorągwi lub chorągwiach Teofil Woźnicki pełnił funkcję komendanta lub zastępcy komendanta?
97. Kiedy zostało powołane Pogotowie Harcerzy Hufca Włocławek?
98. Jaki stopień instruktorski zdobył Teofil Woźnicki?
99. W którym miejscu Włocławka umieszczono tablicę pamiątkową poświęconą Teofilowi Woźnickiemu i innym włocławskim harcerzom poległym w czasie wojny?
100. Jakiej dyscypliny nie uprawiała Teresa Ciepły?
101. Ile wynosi rekord świata ustanowiony przez polską sztafetę, w której biegła Teresa Ciepły w Tokio w 1964 roku?
102. W którym roku Teresa Ciepły otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Bydgoszczy?
103. Za jakie osiągnięcie "Przegląd Sportowy" przyznał Teresie Ciepły tytuł Sportowca Roku?
104. Patronką której bydgoskiej szkoły została Teresa Ciepły?
105. Przy jakiej ulicy w Wąbrzeźnie znajduje się rodzinny dom Walthera Nernsta?
106. Na jakiej uczelni Walther Nernst otrzymał tytuł profesora?
107. Na czym Waltherowi Nernstowi udało się zdobyć największą fortunę?
108. W którym roku Walther Nernst otrzymał Nagrodę Nobla?
109. Gdzie znajduje się grób Walthera Nernsta?
110. Gdzie studiowała Wanda Niedziałkowska-Dobaczewska?
111. Wanda Niedziałkowska-Dobaczewska była laureatką Nagrody im. Filomatów. Za jaką powieść ją otrzymała?
112. W którym teatrze Wanda Niedziałkowska-Dobaczewska pełniła funkcję kierownika literackiego?
113. Jaki tytuł nosi sztuka Wandy Niedziałkowskiej-Dobaczewskiej napisana i wystawiona z okazji 700-lecia Żnina?
114. Imię Wandy Niedziałkowskiej-Dobaczewskiej nosi szkoła podstawowa w:
115. Przez długie lata Wiesława Czapińska związana była z tygodnikiem "Ekran", w 1969 roku wymyśliła nagrodę dla młodych aktorów wyróżniających się indywidualnością. Jaka to nagroda?
116. Wiesława Czapińska była pomysłodawczynią i dyrektorem artystycznym festiwalu Poli Negri. Jaki tytuł nosi ten przegląd twórczości organizowany w Lipnie?
117. Jaki tytuł nosiła adaptacja, którą przygotowała Wiesława Czapińska?
118. Wiesława Czapińska odznaczona została w 2007 roku tytułem honorowej obywatelki Lipna. To miasto było jej drugim domem. Gdzie pod Lipnem zwykle się zatrzymywała?
119. Mężem Wiesławy Czapińskiej był znany aktor Mieczysław Kalenik. Z jakiej roli zasłynął w "Krzyżakach" Aleksandra Forda?

Dziękujemy za uczestnictwo w zabawie! 30 maja na stronie pomorska.pl/lubietubyc zostaną ogłoszone wyniki.
Wejdź i zobacz listę 20 osób, które otrzymają nagrodę 200 zł i zakwalifikowały się do etapu finałowego.

Monitorujemy anonimowo aktywność na stronie, korzystamy z cookies i local storage.

Jeśli nie zmienisz ustawień pliki cookie będą zapisywane na Twoim urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.