Jedziemy do sanatorium. Relacja z dyżuru redakcyjnego

Jedziemy do sanatorium. Relacja z dyżuru redakcyjnego

Relację przygotowała Ewa Abramczyk-Boguszewska

Gazeta Pomorska

Aktualizacja:

Gazeta Pomorska

Jedziemy do sanatorium. Relacja z dyżuru redakcyjnego

Na Państwa pytania odpowiadały panie z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ w Bydgoszczy (od lewej): Mariola Tuszyńska, rzecznik praw pacjenta, Eleonora Walkowiak z działu lecznictwa uzdrowiskowego oraz Barbara Nawrocka, rzecznik prasowy oddziału ©Fot. Jarosław Pruss

Podczas wczorajszego dyżuru poświęconego leczeniu sanatoryjnemu telefon nie milkł nawet na chwilę. Czy można wybrać sobie sanatorium? Jak długo trzeba czekać na miejsce? - o to najczęściej pytali nasi Czytelnicy.
Jedziemy do sanatorium. Relacja z dyżuru redakcyjnego

Na Państwa pytania odpowiadały panie z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ w Bydgoszczy (od lewej): Mariola Tuszyńska, rzecznik praw pacjenta, Eleonora Walkowiak z działu lecznictwa uzdrowiskowego oraz Barbara Nawrocka, rzecznik prasowy oddziału ©Fot. Jarosław Pruss

Na pytania odpowiadali nasi goście z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy: Barbara Nawrocka, rzecznik prasowy, Mariola Tuszyńska, rzecznik praw pacjenta i Eleonora Walkowiak z działu lecznictwa uzdrowiskowego. Poniżej -relacja z dyżuru.

? Czy lekarz, który nie ma podpisanej umowy z NFZ, może wystawić skierowanie na leczenie uzdrowiskowe?

Nie.
Takie skierowanie można otrzymać tylko od lekarza, który pracuje w ramach umowy z NFZ.

Miejsca i terminu wyjazdu nie możemy wybrać sobie sami. Decyduje o tym lekarz balneolog z NFZ, analizujący skierowanie. Ma on prawo odmówić leczenia uzdrowiskowego.

Jeżeli chcemy zrezygnować z leczenia uzdrowiskowego, powinniśmy jak najszybciej przesłać dokumenty do NFZ po to, aby ktoś inny mógł z tego miejsca skorzystać.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku śmierci bliskiej osoby możemy poprosić o przesunięcie terminu wyjazdu.

? Jak mogę się dowiedzieć, co dzieje się z moim skierowaniem, które złożyłam w NFZ?

Wystarczy zadzwonić do działu lecznictwa uzdrowiskowego Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ w Bydgoszczy (nr telefonu do informacji: 052/ 58-23-125; dział mieści się przy ul. Warszawskiej 10). Należy podać numer PESEL albo numer skierowania, pod którym zostało ono zarejestrowane. Warto dodać, że pacjent otrzymuje pisemną informację o zarejestrowaniu skierowania pod danym numerem i czasie oczekiwania.

Jeśli skierowanie wymaga uzupełnienia, czas oczekiwania na sanatorium liczony jest od momentu zarejestrowania dokumentu.

Gdy NFZ podejmie decyzję co do miejsca i terminu wyjazdu pacjenta, zostanie on o tym poinformowany listem poleconym najpóźniej do 14 dni przed wyjazdem.

? Ile będę musiał zapłacić za pobyt w sanatorium? Czy są to wysokie ceny?
Stawki zostały zapisane w rozporządzeniu ministra zdrowia. Pacjent dopłaca do kosztów żywieniowo-hotelowych.

Wysokość opłaty uzależniona jest od terminu wyjazdu i standardu pokoju. Od 1 października do 30 kwietnia wynosi ona od 168 zł (za pokój wieloosobowy bez węzła sanitarnego) do 525 zł (za pokój jednoosobowy z pełnym węzłem sanitarnym). W sezonie, od 1 maja do 30 września opłaty te są wyższe i wynoszą odpowiednio: od 189 zł do 661,50 zł.

Pacjent wnosi opłatę na miejscu w sanatorium. We własnym zakresie musi uiścić opłatę klimatyczną. Jest to obecnie do 3,46 zł dziennie.

? Mąż jest schorowany i wymaga opieki drugiej osoby. Czy mogę z nim jechać do sanatorium jako opiekun?

Pacjent starający się o miejsce w sanatorium musi być zdolny do samoobsługi, tzn. powinien sam się ubrać, umyć, zejść na zabiegi itp. Jest to zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia.

Osoba dorosła nie może więc jechać do sanatorium z opiekunem. Taka możliwość jest tylko w przypadku dzieci w wieku od 3 do 6 lat (opiekun ponosi odpłatność za pobyt w sanatorium w pełnej wysokości).

? Złożyłam skierowanie w NFZ w styczniu tego roku. Jak długo będę czekać na miejsce w sanatorium?

Obecnie na standardowe leczenie sanatoryjne czeka się do 15 miesięcy. Taki sam termin obowiązuje w przypadku rehabilitacji sanatoryjnej.

Do 8 miesięcy trzeba poczekać na leczenie poszpitalne oraz rehabilitację poszpitalną.

Dzieci w wieku od 3 do 6 lat jadące z opiekunem oraz dzieci od 6 do 18 roku życia czekają na miejsce również do 8 miesięcy.

Uczniowie szkoły średniej muszą jechać do sanatorium podczas wakacji. Przez cały rok z leczenia sanatoryjnego mogą natomiast korzystać uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów (podczas pobytu w sanatorium mają zagwarantowaną kontynuację nauki).

? Otrzymałam skierowanie do sanatorium. Samotnie wychowuję córkę i chciałabym ją zabrać ze sobą. Czy jest taka możliwość?

Należy porozmawiać na ten temat z dyrektorem sanatorium, do którego otrzymała Pani skierowanie. Tam dowie się Pani, czy są takie szanse. Musi się jednak Pani liczyć z koniecznością wniesienia pełnej opłaty za pobyt córki w sanatorium.

? W ubiegłym roku w sierpniu składałam skierowanie do NFZ. Czy jeśli do sierpnia tego roku nie otrzymam miejsca w sanatorium, będę musiała dostarczyć nowe skierowanie od lekarza?

Nie ma takiej konieczności. W takiej sytuacji NFZ zwróci się do lekarza, który wystawił skierowanie z prośbą o jego weryfikację. Trzeba bowiem sprawdzić, czy przez ten czas nie zmienił się stan zdrowia pacjenta. Korespondencja odbywa się wówczas między NFZ a lekarzem, który wystawiał skierowanie pacjentowi.

? Czy mogę skrócić pobyt w sanatorium? Moim zdaniem nie ma potrzeby, abym był tam trzy tygodnie.

Nie ma takiej możliwości. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, aby leczenie sanatoryjne było skuteczne, musi trwać 21 dni. Pobyt w sanatorium to nie są przecież wczasy.

? Jestem nauczycielką i chciałbym pojechać do sanatorium podczas wakacji. Czy jako nauczyciel mogę liczyć na otrzymanie miejsca w uzdrowisku w tym właśnie czasie?

Nie ma preferencji dla żadnego zawodu, w tym zawodu nauczyciela. Dla NFZ kryterium jest schorzenie pacjenta, a nie zawód, który wykonuje. Z leczenia uzdrowiskowego można korzystać przez cały rok.

Komentarze

Wszystkie komentarze (3) forum.pomorska.pl

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Nasze Miasto

Nasze Miasto Bydgoszcz - najświeższe informacje, zdjęcia i wideo z Bydgoszczy

Nasze Miasto Bydgoszcz - najświeższe informacje, zdjęcia i wideo z Bydgoszczy

Nasze Miasto Grudziądz - najświeższe informacje, zdjęcia i wideo z Grudziądza

Nasze Miasto Grudziądz - najświeższe informacje, zdjęcia i wideo z Grudziądza

Nasze Miasto Włocławek - najświeższe informacje, zdjęcia i wideo z Włocławka

Nasze Miasto Włocławek - najświeższe informacje, zdjęcia i wideo z Włocławka