Program 500+ funkcjonuje już od roku. Osoby, które złożyły wniosek o dodatkowe 500 złotych na drugie i każde kolejne dziecko, muszą pamiętać, że po 18 miesiącach wniosek muszą złożyć ponownie.

Przypominamy, że oo programu Rodzina 500+ można dołączyć w każdym momencie. Pierwszy okres, na jaki przyznawano prawo do świadczenia, jest dłuższy. Rozpoczął się 1 kwietnia 2016 roku i trwa do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program wszedł w życie. Nowe wnioski będzie można składać od 1 sierpnia 2017 roku. Świadczenie będzie przyznawane na kolejny okres świadczeniowy, czyli od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku.

Wniosek o świadczenie składa się raz do roku. Można to zrobić przez internet lub osobiście w gminie.

Wnioski we Wrocławiu można składać w siedzibie MOPS przy ul. Namysłowskiej 8 w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach od 7.30 -15.00, a w czwartek w godzinach od 7.30 do 16.00 oraz w siedzibie MOPS przy ul. Hubskiej 30-32 w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach od 7.30 -15.00, a w czwartek w godzinach od 7.30 do 16.00.

Internetowo możemy złożyć wniosek poprzez: portal [email protected], przez portal PUE (Platforma Usług Elektronicznych) ZUS oraz przez portale bankowe m.in. w bankach, które podpisały list intencyjny z rządem.

Lista banków, które podpisały porozumienie dotyczące współpracy w zakresie składania wniosków za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA.

MINISTERSTWO: PIENIĄDZE NA PROGRAM 500 PLUS SĄ I BĘDĄ!

- Fundamenty programu Rodzina 500 plus pozostaną bez zmian, system zostanie jednak uszczelniony - zapowiedziała minister rodziny Elżbieta Rafalska. Zapewniła jednocześnie, że "pieniądze na program są i będą".
Według Rafalskiej, zaproponowane przez resort zmiany do programu mają na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu oraz ułatwienia dla rodzin przy składaniu wniosków.

Skorygowany ma być m.in. sposób ustalania dochodu z działalności gospodarczej, opodatkowanej w formach ryczałtowych. W założeniu ministerstwa rodziny ma to wyeliminować przypadki zaniżania dochodu, by spełnić kryterium dochodowe na pierwsze dziecko.
Doprecyzowane mają też zostać przepisy regulujące przyznawanie świadczenia wychowawczego na dzieci objęte opieką naprzemienną rozwiedzionych rodziców, żyjących osobno.
Osoby deklarujące samotne wychowywanie dziecka mają zostać objęte obowiązkiem okazania decyzji alimentacyjnej.