- Lokaty to nie jedyny sposób na oszczędzanie pieniędzy, zwłaszcza teraz, kiedy oprocentowanie jest relatywnie niskie i tak naprawdę nie zapewnia utrzymania realnej wartości oszczędności. Dlatego warto spojrzeć na fundusze inwestycyjne i nie obawiać się, że są to inwestycje nie dla każdego. Na rynku dostępne jest wiele rodzajów funduszy inwestycyjnych: takie, które mają relatywnie niski poziom ryzyka np. fundusze rynku pieniężnego czy fundusze pieniężne, poprzez pośrednie inwestycje, gdzie ryzyko jest nieco większe ale i potencjalnie więcej można zarobić, jak fundusze obligacji, fundusze stabilnego wzrostu aż do bardzo ryzykownych, ale potencjalnie najbardziej atrakcyjnych funduszy akcyjnych- tłumaczy Krzysztof Orlik, Union Investment TFI.

Fundusz inwestycyjny gromadzi pieniądze wielu inwestorów (uczestników funduszy), dzięki czemu może łatwo i korzystnie inwestować środki w wiele różnych instrumentów finansowych.

- Należy pamiętać, że taka wielość różnych rozwiązań powstała właśnie po to, żeby dostosować się do różnego rodzaju klientów, czyli takich, którzy akceptują bardzo nieduże ryzyko, ale też takich, którzy nastawieni są wysokie ryzyko, jednocześnie godząc się z tym, że to ryzyko jest wyraźnie większe- tłumaczy ekspert. - Przy inwestowaniu w fundusze warto pamiętać o tym, że zarządzane one są przez specjalistów- najczęściej przez licencjonowanych doradców inwestycyjnych, a nad całością rynku pieczę sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)- podsumowuje Orlik.