Od stycznia 2014 roku przedsiębiorcy zaczną rozliczać VAT na innych zasadach.

Nie będzie się już liczyła data wystawienia faktury, lecz moment dostawy lub wykonania usługi. To, niestety, nie jest dobra wiadomość dla firm, bo w praktyce oznacza, że będą zmuszone odprowadzić podatek o 30 dni szybciej niż dziś.

- Częściej też może dochodzić do sytuacji, w której z własnej kieszeni przedsiębiorcy będą musieli zapłacić podatek na długo przed tym, zanim otrzymają pieniądze od kontrahenta - komentuje Krzysztof Wilk, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego Deloitte.

Wszystko za sprawą nowej ustawy o VAT, która wejdzie w życie 1 stycznia 2014 roku.

Nowy VAT 2014. Wzrosną zatory płatnicze

I tak np.: firma świadczyła usługi w styczniu i wystawiła za nie fakturę 1 lutego. Teraz moment powstania obowiązku podatkowego wypada w lutym, a podatek należy rozliczyć w deklaracji 25 marca.

Tymczasem od przyszłego roku przedsiębiorca będzie mógł wystawić fakturę za usługi w lutym (do 15-ego), ale obowiązek podatkowy przypadnie już na styczeń, ponieważ wtedy były świadczone. W konsekwencji VAT rozliczy miesiąc wcześniej w deklaracji składanej 25 lutego.

Jeśli zestawimy zmianę przepisów z problemem zatorów płatniczych - od stycznia wiele firm napotka dodatkowe problemy z płynnością finansową.

Jeśli bowiem kontrahent nie zapłaci należności za fakturę do 25-ego dnia miesiąca, VAT z tego tytułu trzeba będzie i tak zapłacić: z własnych pieniędzy.


Zapytajcie o VAT: Jak zmienią się zasady i terminy wystawiania faktur, a także reguły w fakturach korygujących oraz prawo do odliczeń? Na te i inne pytania dotyczące nowej ustawy o VAT odpowiedzą podczas redakcyjnego dyżuru: Mirosław Triebwasser, kierownik oddziału podatku od towarów i usług oraz Rafał Przybylak, starszy komisarz skarbowy w Izbie Skarbowej w Bydgoszczy. Czekają na telefony 19 grudnia od godz. 13.00 do 15.00 pod numerem bezpłatnej infolinii 800-111-006.

 

- Nowe regulacje zmieniają dotychczasową konstrukcję podatku VAT i są na pewno największą rewolucją w tym systemie od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Niewątpliwie rodzą konieczność zmiany mentalności i przyzwyczajeń księgowych oraz wszystkich innych osób wystawiających faktury.łaszcza, jeśli chodzi o moment powstania obowiązku podatkowego - twierdzi Krzysztof Wilk.

Faktury korygujące i prawo do odliczeń VAT też po nowemu

To nie koniec rewolucji. Nowe reguły zaczną obowiązywać także w fakturach korygujących. Obniżenie podatku będzie możliwe w przypadku udokumentowanej próby doręczenia jej, nawet jeżeli podatnik nie uzyska na to potwierdzenia.

Zmianom ulegną również przepisy o VAT dotyczące prawa do odliczeń. Dziś momentem powstania takiego prawa jest dzień, w którym podatnik otrzymał fakturę. Od stycznia będzie to dzień powstania obowiązku podatkowego. Rodzi to konieczność weryfikowania otrzymanych faktur.