Rozpoczęła się XXI edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Zgłoś swoją firmę!

XXI edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” realizowana jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym działający przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Przypomnijmy, w zeszłym roku do programu przystąpiło 336 firm z całej Polski, z których 329 spełniło kryteria programu i zostało laureatami. W tym gronie znalazły się m.in. 44 firmy z województwa kujawsko-pomorskiego.

Zobacz galerię: Przedsiębiorstwo Fair Play 2017. Wśród laureatów firmy z Kujaw i Pomorza [zdjęcia]

Zainteresowani? Zgłoszone firmy zostaną poddane dwuetapowej weryfikacji. W pierwszym etapie uczestnicy wypełniają ankietę nt. działalności przedsiębiorstwa, relacji z klientami, pracownikami oraz społecznościami lokalnymi, które dalej są oceniane przez komisje regionalne. Firmy, które zdobędą odpowiednią liczbę punktów zakwalifikują się do drugiego etapu, a merytorycznie przygotowani audytorzy przeprowadzą audyty certyfikacyjne w firmach. Celem audytu jest sprawdzenie zgodności informacji zawartych w ankiecie, na podstawie której każdy kandydat jest oceniany w I etapie ze stanem faktycznym. Ostateczną decyzję podejmie kapituła programu, w skład której co roku wchodzą m.in. przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, władz państwowych, samorządowych oraz mediów.

Zgłoszenia są przyjmowane do 31 maja. Więcej informacji o programie oraz jego laureatach na stronie www.fairplay.pl.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski objął XXI edycję programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” honorowym patronatem.