innogy Polska jako pierwsza i jedyna firma w Polsce oferuje program poleceń fotowoltaiki! Już teraz każdy może zarabiać, rekomendując fotowoltaikę innogy Polska. Wystarczy wejść na stronę i wypełnić formularz.

Co należy zrobić, aby otrzymać premię pieniężną za rekomendację fotowoltaiki od innogy?

Udział w programie poleceń innogy jest bardzo prosty i tak naprawdę składa się z dwóch kroków. Po pierwsze, osoba polecająca musi wypełnić formularz zawierający podstawowe dane, który dostępny jest na stronie innogy. Następnie odbiorca polecenia, czyli osoba, u której powstanie instalacja fotowoltaiczna, wypełnia przeznaczony dla niego formularz na stronie. Po wypełnieniu formularza, zarówno przez polecającego, jak i odbiorcę polecenia, wystarczy już tylko czekać na pozytywną weryfikację ze strony organizatora.

Ile można zarobić polecając fotowoltaikę od innogy?

Jeden polecający może polecić nieograniczoną liczbę instalacji fotowoltaicznych, dzięki czemu korzyści finansowe mogą być bardzo duże. Za jedno polecenie fotowoltaiki innogy można zarobić nawet 2000 zł. Wysokość premii uzależniona jest od mocy mikroelektrowni fotowoltaicznej, którą zakupi odbiorca polecenia.

Kto może polecać fotowoltaikę od innogy?

Program poleceń fotowoltaiki daje taką możliwość nie tylko pełnoletnim osobom fizycznym, ale również przedsiębiorcom, fundacjom, spółdzielniom, gminom, uczelniom, wspólnotom, a także stowarzyszeniom. Podsumowując, podmiotem polecającym może być każdy podmiot posiadający zdolność prawną.

Dlaczego warto polecać fotowoltaikę od innogy?

Przede wszystkim instalacja modułów fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych i w firmach ma korzystny wpływ na środowisko, a także pozwala zmniejszyć opłaty za energię elektryczną o ponad 50%. Zerowa emisyjność produkcji energii przez systemy fotowoltaiczne oznacza, że do atmosfery nie trafiają gazy cieplarniane ani szkodliwe dla zdrowia pyły. Dodatkowo, własny system fotowoltaiczny pozwala na oszczędności i większą niezależność i bezpieczeństwo energetyczne, przez ponad 25 lat. Pamiętajmy, że korzystanie z czystej energii wyprodukowanej przez fotowoltaikę nie wiąże się z wymianą instalacji elektrycznej w budynku, a samo urządzenie jest praktycznie bezobsługowe. Produkcja własnego, czystego prądu na wyłączę potrzeby Inwestora to prestiż i stabilna, długofalowa inwestycja.

Szczegóły akcji znajdziesz na: www.innogy.pl/pl/program-polecen/polecaj-zarabiaj