ZAJRZYJ NA
  PLUS.POMORSKA.PL

  Na plus.pomorska.pl

  Rozwiń
  Nowe umiejętności - bez względu na wiek

  Nowe umiejętności - bez względu na wiek

  Materiał informacyjny RPO

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  Nowe umiejętności pomogą wielu osobom znaleźć zatrudnienie w branżach, w których brakuje pracowników

  Nowe umiejętności pomogą wielu osobom znaleźć zatrudnienie w branżach, w których brakuje pracowników

  Od 28 sierpnia będzie można składać wnioski w dwóch konkursach o dofinansowanie na edukację osób dorosłych. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego umożliwią organizację projektów edukacyjnych, które pomogą w zdobywaniu nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych, w tym także cyfrowych.
  Nowe umiejętności pomogą wielu osobom znaleźć zatrudnienie w branżach, w których brakuje pracowników

  Nowe umiejętności pomogą wielu osobom znaleźć zatrudnienie w branżach, w których brakuje pracowników

  W bieżącym roku w aż czterdziestu grupach zawodowych brakuje chętnych do pracy. Jak podaje Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - zgodnie z raportem „Barometr zawodów 2017” - są to m.in. takie profesje, jak: operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, spawacze, kierowcy, mechanicy, specjaliści ds. produkcji, fryzjerzy, pracownicy produkcji odzieży, specjaliści branży turystycznej czy przetwórstwa metali.  Według analizy realizowanej na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, częstym problemem dla potencjalnych pracowników jest konieczność posiadania kosztownych uprawnień zawodowych. Przedstawiciele powiatowych urzędów pracy zwracają również uwagę na fakt, że w przypadku takich branż, jak choćby fryzjerstwo, może wiązać się to z brakiem odpowiednich umiejętności absolwentów szkół.
  Z kolei w zawodach związanych z pracą biurową przeszkodą okazuje się zbyt słaba znajomość programów komputerowych. Lukę tę mogą wypełnić programy edukacyjne, szkolenia i kursy z zakresu kompetencji cyfrowych oraz pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego i doradztwo edukacyjno-zawodowe, zrealizowane ze środków marszałkowskich:

  - Kształcenie ustawiczne, nauka przez całe życie, by jak najlepiej dostosować się do warunków życia i pracy, to właściwa odpowiedź na wyzwania szybko zmieniającego się świata. Punktem wyjścia dla wspieranych z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego kursów zawodowych jest fachowa diagnoza indywidualnych potrzeb i możliwości ich uczestników. Środki kierujemy też na organizację szkoleń komputerowych, kończących się uzyskaniem oficjalnych certyfikatów – tłumaczy marszałek województwa Piotr Całbecki.

  Nabór wniosków o dofinansowanie edukacji dorosłych w zakresie kompetencji i kwalifikacji zawodowych trwać będzie do 11 września 2017 roku. Termin, do którego można składać wnioski na konkurs obejmujący zdobywanie kompetencji cyfrowych to z kolei 29 września 2017 roku.

  SPRAWDŹ, jakie to proste!


  Kto może dostać dofinansowanie:

  • Szkoły dla dorosłych
  • Placówki kształcenia ustawicznego
  • Placówki kształcenia praktycznego
  • Ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego
  • Organy prowadzące wyżej wymienione podmioty, spełniające wymogi wskazane w regulaminie
  • Podmioty prowadzące doradztwo edukacyjno-zawodowe
  • Podmioty posiadające doświadczenie w zakresie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych


  Na co można otrzymać dotacje:

  • Szkolenia i kursy umożliwiające zdobycie określonych kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych
  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla osób zainteresowanych kształceniem ustawicznym
  • Kursy zawodowe zakończone egzaminem potwierdzającym kwalifikacje do pracy w zawodzie
  • Kursy umiejętności zawodowych zakończone zaliczeniem (w ramach kształcenia ustawicznego)
  • Inne kursy umożliwiające uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych  Konkurs  Napisz i wygraj!

  Opisz znaną Ci osobę z najbliższego otoczenia, która dzięki otrzymanej pomocy z funduszy unijnych poprawiła swoją sytuację życiową lub znajdź i opisz miejsce, które zmieniło się na lepsze dzięki środkom unijnym.
  • 1 miejsce – laptop
  • 2 miejsce - tablet
  • 3 miejsce - słuchawki bezprzewodowe

  Wraz z odpowiedzią prosimy o podanie imienia i nazwiska autora pracy, adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego, adresu e-mail oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odpowiedzi z dopiskiem „Konkurs - sięgamy po więcej” można przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście (adres: Polska Press Sp. z o. o., Oddział w Bydgoszczy, ul Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz) albo wysłać e-mailem (e-mail: konkurs.rpo@polskapress.pl)

  Na Twoją odpowiedź pisemną o objętości 500-1000 znaków ze spacjami czekamy do 31 sierpnia 2017 roku. Praca może zawierać jedno zdjęcie.

  Regulamin konkursu >> Kliknij  Czytaj także

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej
   Czy wiesz, że... Co wiesz o Grudziądzu [QUIZ]

   Czy wiesz, że... Co wiesz o Grudziądzu [QUIZ]

   Czy znasz patronów tych bydgoskich ulic? [QUIZ]

   Czy znasz patronów tych bydgoskich ulic? [QUIZ]

   Nowoczesna bankowość jest mobilna

   Nowoczesna bankowość jest mobilna

   Przytulna sypialnia na poddaszu

   Przytulna sypialnia na poddaszu