Odebrali świadczenia pielęgnacyjne. Teraz je przywrócą?

Odebrali świadczenia pielęgnacyjne. Teraz je przywrócą?

(jz)

Gazeta Pomorska

Gazeta Pomorska

Odebrali świadczenia pielęgnacyjne. Teraz je przywrócą?

SLD chce przywrócić świadczenie pielęgnacyjne, których zostali pozbawieni opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych. ©Jolanta Zielazna

SLD chce przywrócić świadczenie pielęgnacyjne, których zostali pozbawieni opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych. Marszałek Sejmu odesłała projekt do konsultacji.
Odebrali świadczenia pielęgnacyjne. Teraz je przywrócą?

SLD chce przywrócić świadczenie pielęgnacyjne, których zostali pozbawieni opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych. ©Jolanta Zielazna

Przesądziły kryteria

- Wnioskowaliśmy, żeby na obecnym posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze czytanie projektu. Ale wniosek nie został przyjęty - mówi Anna Bańkowska (SLD), poseł-sprawozdawca. - Tą nowelizacją ustawy zrobiliśmy ludziom wielką krzywdę.

Na początku sierpnia SLD złożyło w Sejmie projekt ustawy, zmieniającej niektóre niekorzystne zapisy dotyczące specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Od 1 lipca prawo do niego straciło wielu dotychczasowych opiekunów niepełnosprawnych dorosłych. Wprowadzono bowiem kryterium dochodowe (nie więcej niż 623 zł na osobę w rodzinie opiekuna i podopiecznego oraz wymóg zwolnienia się opiekuna z pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny).

Ponieważ od wypłacanego wcześniej (do 30 czerwca) świadczenia odprowadzane były składki ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego, od 1 lipca opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych (często są to niemłodzi już ludzie opiekujący się niedołężnymi rodzicami), stracili nie tylko świadczenie, ale także ubezpieczenie zdrowotne.

Apel do Trybunału

W myśl projektu specjalny zasiłek opiekuńczy przysługiwałby osobom, które rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bądź jej nie podejmują z powodu konieczności sprawowania opieki nad bliskim wymagającymi całodobowej opieki.

- Jeśli do tej pory były nadużycia, to można było kontrolować. Po to są służby socjalne - uważa posłanka. - Nie wymagało to zmian w prawie.

Opiekunowie muszą jednak poczekać. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz skierowała projekt do konsultacji.

SLD zaapelowało też do prezesa Trybunału Konstytucyjnego o przyspieszenie rozpatrzenia wniosku rzecznika praw obywatelskich dotyczącego zasiłków. Rzecznik pod koniec czerwca wystąpiła o zbadanie przez sędziów wprowadzonych zmian z punktu widzenia zasady zaufania do państwa oraz ochrony praw nabytych.

Pytania prawne zgłasza też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Do wniosku RPO nie ustosunkowała się jeszcze żadna ze zobowiązanych do tego instytucji. Nie ma opinii Sejmu ani Prokuratora Generalnego.Czytaj e-wydanie »

Komentarze

Wszystkie komentarze (12) forum.pomorska.pl

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Nasze Miasto

Wideo