Jest projekt ustawy o zasiłku dla opiekunów osób...

Jest projekt ustawy o zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Jolanta Zielazna; jolanta.zielazna@pomorska.pl

Gazeta Pomorska

Aktualizacja:

Gazeta Pomorska

Jest projekt ustawy o zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Wypłacony zostanie za okres od 1 lipca 2013 do dnia wejścia w życie ustawy ©sxc

Jest projekt ustawy, który przywraca opiekunom osób niepełnosprawnych świadczenia utracone w lipcu 2013 r. W naszym regionie czeka na to blisko 8 500 opiekunów. Żeby odzyskać pieniądze będą musieli złożyć wniosek. Odsetki nie są przewidziane.
Jest projekt ustawy o zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Wypłacony zostanie za okres od 1 lipca 2013 do dnia wejścia w życie ustawy ©sxc

W regionie straciła więcej niż połowa

Wydział Polityki Społecznej urzędu wojewódzkiego ma już dane za ubiegły rok, dotyczące wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Na koniec 2012 roku w województwie kujawsko-pomorskim wypłacano 16 5 40 świadczeń pielęgnacyjnych. Rok później świadczeń było 7234, a specjalnych zasiłków opiekuńczych - 879.
W sumie więc pomoc dostawała mniej niż połowa opiekunów.


Opiekunowie niepełnosprawnych odzyskają po 520 zł za miesiąc

Wiceminister pracy Elżbieta Seredyn w rozmowie z "Pomorską" mówiła, że projekt ustawy, na podstawie którego opiekunowie będą mogli odzyskać świadczenia, gotowy będzie prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Już jest. Realizuje on wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia ubr.

Projekt określa warunki, na jakich wypłacane będą zasiłki dla opiekunów - tak nazwano te świadczenia.

Gmina powiadomi wykluczonych opiekunów

Zasiłek przysługiwać będzie wyłącznie osobom, którym decyzja o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa 1 lipca 2013 r. w związku ze zmianami w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Wypłacony zostanie za okres od 1 lipca 2013 do dnia wejścia w życie ustawy (o ile przez ten czas opiekunowie będą zajmować się swymi podopiecznymi) oraz w następnych miesiącach, jeśli w dalszym ciągu będą spełniać warunki ustawy takie, jak obowiązywały do końca 2012 r.
Jeśli od lipca 2013 roku opiekun otrzymał świadczenia pielęgnacyjne na nowych zasadach lub specjalny zasiłek opiekuńczy, to za te miesiące zasiłek dla opiekunów mu nie przysługuje.
W przeciwnym razie dostawałby podwójne świadczenie.

Do czasu wejścia w życie omawianej ustawy nie ma znaczenia fakt zarejestrowania się opiekunów w PUP jako poszukujący pracy lub posiadanie statusu osoby bezrobotnej.
Zasiłek dla opiekunów wypłacany będzie na wniosek zainteresowanych, na złożenie będą mieli 4 miesiące od dnia wejścia ustawy w życie. Z kolei instytucje, które do końca czerwca wypłacały świadczenia pielęgnacyjne (gmina lub ośrodek pomocy społecznej) będą musiały powiadomić tych, którym prawo do świadczenia wygasło z mocy prawa, o możliwości odzyskania wsparcia.

Gmina czy ośrodek pomocy społecznej dostaną prawo sprawdzenia na miejscu, czy faktycznie jest tak, jak przedstawia to opiekun. Wywiad aktualizowany będzie co pół roku.

Podwójne standardy

Osoby pobierające zasiłek dla opiekuna będą podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu ale dopiero od miesiąca, w którym wydana będzie decyzja o przyznaniu tegoż zasiłku.
Za te osoby opłacane będą też składki emerytalne i rentowe. Nie wiadomo jednak, jak potraktowany zostanie okres od 1 lipca do uzyskania zasiłku dla opiekuna? Czy będzie on oznaczał przerwę w ubezpieczeniu?

Projekt nie przewiduje wypłaty odsetek.

Ustawa ma charakter przejściowy, jej uchwalenie jest konieczne, by ponad 100 tysięcy opiekunów mogło wreszcie inaczej żyć, odzyskało pieniądze, a przede wszystkim ubezpieczenie zdrowotne.

Trzeba jednak mieć świadomość, że przez jakiś czas obowiązywać będą podwójne standardy.
Nie dotkną one rodziców opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi, ale odczują je opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych. Część opiekunów będzie pobierała (odzyska) zasiłki na zasadach obowiązujących do końca 2012 roku.
Inni, którzy o pomoc zaczęli starać się od 1 stycznia 2013 r., muszą spełniać warunki do otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Te przepisy w dalszym ciągu obowiązują.

Komentarze

Wszystkie komentarze (8) forum.pomorska.pl

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Nasze Miasto

Wideo