WÓJT GMINY BONIEWO

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Kaniewo tj.:
  - działka zabudowana oznaczona nr 97/1 o pow. 3,33 ha, cena wywoławcza 29.500,00 zł (KW 20851)
  - działki niezabudowane oznaczone nr: 133, 134, 135, 137, 138, 146, 147, 153, 154, 155, 158 i 163 o łącznej pow. 7,52 ha, cena wywoławcza 43.800,00 zł (KW 29685, KW 16949, KW 42833, KW 43690, KW 738, KW 36535, KW 44358).
  - działki niezabudowane oznaczone nr: 107, 108, 109/1, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129 i 130 o łącznej pow. 20,98 ha, cena wywoławcza 122.300,00 zł (KW 36117, KW 36759, KW 30156, KW 16949, KW 20850, KW 28818, KW 29718, KW 20851, KW 22617, KW 37208, KW 36962, KW 22616).
  Ceny nieruchomości powiększone zostaną o podatek VAT.
  Przeznaczenie i sposób zagospodarowania ww. nieruchomości: nieuciążliwa działalność wytwórcza, usługowa i handlowa. Preferowana będzie działalność proekologiczna nie stanowiąca zagrożenia dla środowiska naturalnego. Termin zagospodarowania nieruchomości nie później niż 2 lata od dnia nabycia nieruchomości z ewentualną możliwością przedłużenia terminu w szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach.
  Każda z nieruchomości wymienionych w pkt. 1 do 3 może być przedmiotem odrębnej sprzedaży. Oferty pisemne zawierające proponowaną cenę oraz opis i sposób zagospodarowania nieruchomości należy składać w terminie do dnia 24 listopada 2006 r.
  Przetarg odbędzie się dnia 30 listopada 2006 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Boniewo pok. 6. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto nr BS Lubraniec O/Boniewo 90 95591030 0007 026320000001 w terminie do dnia 24 listopada 2006 r.
  Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów. Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy pok. nr 9, pok. (054) 284-01-81 wew. 33.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo