Pomorska Spółka Gazownictwa
  Spółka z o.o. Oddział w...

  Pomorska Spółka Gazownictwa<br>Spółka z o.o. Oddział w Bydgoszczy<br>85-097 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 42

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZADAŃ:
  a) Budowa sieci gazowej n/c wraz z przyłączami w ul. Kwiatowej w Gniewkowie.
  b) Budowa sieci gazowej n/c wraz z przyłączem w ul. Plac Św. Faustyny w Chojnicach.
  c) Budowa gazociągu ś/c wraz z przyłączami w ul. Fabrycznej i Wojska Polskiego w Świeciu.
  d) Budowa gazociągu ś/c wraz z przyłączami w ul. Kociewskiej i Poziomkowej w Świeciu.
  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje budowę:
  Ad. a)
  - gazociągu n/c De 110 PE; L= 127,5 m
  - przyłączy gazu n/c De 50 PE; L= 6,0 m; szt. 2
  Ad. b)
  - gazociągu n/c De 160 PE; L= 70,15 m
  - przyłącza gazu n/c De 63 PE; L= 54,45 m; szt. 1
  Ad. c)
  - gazociągu ś/c De 90 PE; L= 181,0 m
  - przyłącza gazu ś/c De 32 PE; L= 84,0 m; szt. 3
  Ad. d)
  - gazociągu ś/c De 63 PE; L= 92,5,0 m
  - przyłącza gazu ś/c De 32 PE; L= 2,5 m; szt. 2
  1. Miejsce, termin i zasady otrzymania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Materiały wyjściowe do przetargu (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wzorem oferty i umowy), można uzyskać w godz. 10.00 -13.00 w Dziale Przygotowania Inwestycji i Remontów Oddziału w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42 (budynek "T").
  Wszelkie informacje dodatkowe w sprawie zamówienia można uzyskać telefonicznie
  lub osobiście w godz. 10.00-13.00- w zakresie spraw formalnych- w Odział w Bydgoszczy
  w Dziale Przygotowania Inwestycji i Remontów, informacji udziela p. Tomasz Paluszak
  tel. (052) 37-61-381
  2. Wysokość wadiów:
  Dla zad. a: 2.100,00 PLN
  Dla zad. b: 3.100,00 PLN
  Dla zad. c: 7.000,00 PLN
  Dla zad. d: 2.800,00 PLN
  3. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:
  Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach należy składać w Kancelarii Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42 (budynek "A", parter), w terminie do dnia 07.11.2006 r. do godz. 9.00
  Otwarcie kopert nastąpi kolejno w dniu 07.11.2006r.: o godz. 9.00, 9.30, 10.00, 10.30 w budynku "T" (parter) Zakładu w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42.
  4. Wymagany termin realizacji zamówień:
  Sugerowany termin przekazania placów budów do: 17.11.2006r.
  Sugerowany termin wykonania zamówienia wraz z odbiorem końcowym do:
  a) 01.12.2006 r.
  b) 01.12.2006 r.
  c) 30.11.2006 r.
  d) 30.11.2006 r.
  5. Zastrzeżenia zamawiającego
  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania przetargowego lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo