Gmina Złotniki Kujawskie.
  ul. Powstańców Wielkopolskich...

  Gmina Złotniki Kujawskie.<br>ul. Powstańców Wielkopolskich 6<br>88-180 Złotniki Kujawskie

  Zdjęcie autora materiału

  Gazeta Pomorska

  przetarg nieograniczony
  1. ZAMAWIAJĄCY:
  Gmina Złotniki Kujawskie.
  ul. Powstańców Wielkopolskich 6
  88-180 Złotniki Kujawskie
  Tel./fax (052) 351-71-60, adres: www.zlotnikikuj.ce.pl
  2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
  3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie udostępniana na wniosek wykonawcy, w siedzibie zamawiającego, pok. 11 lub za zaliczeniem pocztowym
  4. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię olejową w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Złotnikach Kujawskich, która zlokalizowana będzie w istniejącej kotłowni i obejmuje:
  - roboty demontażowe,
  - roboty budowlane, wykończeniowe,
  - budowa kanałów wentylacyjnych,
  - kocioł olejowy 140 kW z palnikiem nadmuchowym i podgrzewaczem wstępnym oleju oraz pulpitem sterowniczym,
  - 2 zasobniki c.w.u. 600 l,
  - armatura, osprzęt, rurociągi c.w.u,
  - instalacja olejowa,
  - zbiorniki na olej 2500 l x 3,
  - instalacja oświetleniowa.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
  6. Termin wykonania prac: 3 tygodnie od podpisania umowy.
  7. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu określa SIWZ.
  8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
  9. Kryteria oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
  10. Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pok. 27 w terminie do 19.10.2006 r. do godz. 10.00, otwarcie ofert 19.10.2006 r. o godz. 10.10, pok. 27.
  11. Termin związania ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo