Pomorska Spółka Gazownictwa
  Spółka z o.o. Oddział...

  Pomorska Spółka Gazownictwa<br>Spółka z o.o. Oddział w Bydgoszczy<br>85-097 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 42

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZADANIA MODERNIZACJA STACJI REDUKCYJNEJ II o PRZY UL. KAPLICZNEJ W BYDGOSZCZY
  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
  - demontaż istniejącej stacji (w budynku murowanym),
  - montaż stacji redukcyjnej szafkowej Q=1500 Nm3/h z przewodami wejściowymi i wyjściowymi,
  - wykonanie przyłącza kablowego i instalacji elektrycznej na terenie stacji,
  - wykonanie technologicznego pomiaru ilości gazu oraz telemetrycznego przekazu danych,
  - uporządkowanie i dostosowanie zagospodarowania terenu do obowiązujących norm i przepisów (zakres zgodny z projektem budowlanym).
  Miejsce, termin i zasady otrzymania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Materiały wyjściowe do przetargu (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wzorem oferty i umowy),
  można uzyskać w godz. 10.00 -13.00 w Dziale Przygotowania Inwestycji i Remontów Oddziału w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42 (budynek "T").
  Wszelkie informacje dodatkowe w sprawie zamówienia można uzyskać telefonicznie lub osobiście w godz. 10.00-13.00 - w zakresie spraw formalnych- w Oddział w Bydgoszczy w Dziale Przygotowania Inwestycji i Remontów, informacji udziela p. Tomasz Paluszak tel. (052) 37-61-381
  Wysokość wadium 7.000,00 PLN
  Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:
  Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach należy składać w Kancelarii Oddziału w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42 (budynek "A", parter), w terminie do dnia 09.10.2006 r. o godz. 9.00
  Otwarcie kopert nastąpi w dniu 09.10.2006 r. o godz. 9.00 w budynku "T" (parter) Oddziału w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42.
  Wymagany termin realizacji zamówienia:
  Sugerowany termin przekazania placu budowy do: 20.10.2006 r.
  Sugerowany termin wykonania zamówienia wraz z odbiorem końcowym do: 13.11.2006 r.
  Zastrzeżenia zamawiającego
  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania przetargowego lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo