Poczta Polska

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Bydgoszczy z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, Rynek Staromiejski 15 zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert na pisemny nieograniczony przetarg ofertowy
  na wynajem lokalu mieszkalnego, znajdującego się na I piętrze budynku z zasobów Poczty Polskiej w miejscowości Lisewo
  okres trwania umowy - 15.10.2006 r.- 30.09.2009 r.
  Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 37,14 m2. Mieszkanie składa się z pokoju, kuchni oraz WC. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizację, centralne ogrzewanie.
  Cena wywoławcza wynajmu lokalu wynosi 2,00 zł za 1 m2 powierzchni i nie obejmuje opłat za dostarczane media.
  Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 267,40 zł w formie:
  - wpłata gotówki w kasie organizatora przetargu, czynnej codziennie w dni robocze w godz. 7.00-13.30
  - lub przelew na konto: Bank Pocztowy S.A. CRS Bydgoszcz nr 40 13200019 0099 0066 2000 0006
  Termin wpłaty wadium upływa w dn. 6.10.2006 r.
  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem "przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego w miejscowości Lisewo" do dnia 6.10.2006 r. do godz. 9.00 w siedzibie Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Bydgoszczy z siedzibą w Toruniu przy ul. Rynek Staromiejski 15 pokój 301 lub w sekretariacie.
  Oferta powinna zawierać:
  Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres oferenta; datę sporządzenia oferty; propozycję stawki najmu
  Otwarcie ofert nastąpi w świetlicy CIOR w Bydgoszczy z siedzibą w Toruniu przy ul. Rynek Staromiejski 15 w dniu 06.10.2006 r. o godz. 10.00.
  Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty lub unieważnieniu przetargu na podane konto, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, wadium zostanie zarachowane na poczet ceny. Organizatorowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali te samą cenę lub postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji miedzy oferentami wyznaczając jednocześnie termin licytacji. Wadium przepada na rzecz organizatora, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy oraz w przypadku, gdy żaden z uczestników nie zaoferuje ceny najmu równej co najmniej cenie wywoławczej.
  Do kontaktów z Oferentami oraz udzielania wszelkich informacji dotyczących przedmiotu przetargu i oględzin upoważniona jest Agnieszka Ruszkiewicz - Dział Zarządzania Nieruchomościami, nr tel. (056) 652 78 85.
  Wynajmowane powierzchnie można obejrzeć i zapoznać się z projektem umowy najmu w okresie do trzech dni po ukazaniu się ogłoszenia po wcześniejszym jednodniowym zgłoszeniu telefonicznym na nr tel. (056) 652 78 85.
  Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo