BURMISTRZ Lubienia Kujawskiego

  BURMISTRZ Lubienia Kujawskiego

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Lubieniu Kujawskim przy ulicy 22 Lipca,
  który odbędzie się w dniu 23 października 2006 r. (o godz. 9.00) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pok. nr 11 na sprzedaż niżej podanej niezabudowanej nieruchomości położonej w Lubieniu Kujawskim przy ul. 22 Lipca:
  Nr działki: 286/12
  powierzchniaw ha: 0,1239
  numer: 20401
  cena wywoł. w zł: 3.000,00
  kwota wadium w zł: 600,00

  Wyżej opisana nieruchomość jest niezabudowana.
  Urząd Miejski nie posiada dla tej nieruchomości aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z takim planem, który obowiązywał do dnia 31.12.2006 r. (uchwalony Uchwałą Nr XVI/46/80 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 6.03.1980 roku, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Włocławskiego Nr 12 z dnia 30.12.1987 r.) stanowią teren na cele użytków zielonych. Nieruchomość ta nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy wydawaną przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego.
  Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim numer 03 9557 1029 0000 3186 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 19 października 2006 r.
  Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej. Do wylicytowanej ceny dolicza się kwotę 400,00 zł jako zwrot kosztów urządzenia działki. Dolicza się 22 % podatku VAT do wylicytowanej ceny gruntów.
  Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone będzie na poczet ceny nabycia działki. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę wpływu kwoty wadium na wyżej podany rachunek bankowy.
  Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg przepada, jeżeli nie stawi się w uzgodnionym terminie w Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
  Umowa notarialna zostanie zawarta w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zwrócone będzie niezwłocznie.
  Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.
  Ponadto: Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych; Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz. U. Nr 204 poz. 2108).
  Bliższe informacje dotyczące przetargu udzielane będą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pok. nr 2 w godzinach urzędowania.
  Umieszczono w dniu 21.09.2006 r.:
  - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim
  - na stronie internetowej www.Lubien.Kujawy.pl

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo