Inowrocławskie Kopalnie
  Soli "Solino" SA

  Inowrocławskie Kopalnie<br>Soli "Solino" SA

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  ogłaszają przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Modernizacja magazynu wyrobów gotowych ("stary") - roboty posadzkarskie, tynkarskie i malarskie"
  Pisemne oferty winny zawierać:
  1. Cenę ofertową (kosztorys w załączeniu)
  2. Termin wykonania zadania
  3. Warunki oraz formę płatności
  4. Gwarancje, zabezpieczenie gwarancji
  5. Aktualne dane rejestrowe (KRS, NIP, REGON)
  6. Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS
  7. Dokumenty potwierdzające dobrą kondycję finansową oferenta
  8. Referencje
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Dziale Inwestycji i Rozwoju Inowrocławskich Kopalń Soli "Solino" SA, ul. św. Ducha 26a w Inowrocławiu, telefon: (052) 35-45-864, fax (052) 357 58 37.
  Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki przy ul. św. Ducha 26 w Inowrocławiu, do dnia 14.08.2006 r. do godz. 13.30 z dopiskiem "OFERTA - Modernizacja magazynu wyrobów gotowych".
  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki przy ul. św. Ducha 26a w Inowrocławiu bez udziału oferentów.
  O wynikach przetargu biorący w nim udział zostaną powiadomieni pisemnie.
  Jednocześnie Inowrocławskie Kopalnie Soli "Solino" SA zastrzegają sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta, prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo