Gmina Złotniki Kujawskie
  ul.Powstańców Wielkopolskich...

  Gmina Złotniki Kujawskie<br>ul.Powstańców Wielkopolskich 6<br>88-180 Złotniki Kujawskie<br>tel./fax (052) 351-71-60<br>adres: www.zlotnikikuj.cc.pl

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (cena 70,0 zł) będzie udostępniana na wniosek wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego pok. 11 lub za zaliczeniem pocztowym.

  3. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Strażackiej w zakresie wykonania nowej pieszojezdni o pow.1718,00 m2 z kostki brukowej betonowej z wjazdami 150,0 m2 i budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową ulicy Kasztanowej o pow.
  1782,0 m2 w zakresie wykonania nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego, budowy chodnika o pow.1004,0 m2, wjazdów 140,0 m2 z kostki brukowej betonowej i budową kanalizacji deszczowej. Ponadto zakres zamówienia obejmuje obsługę geodezyjną zadania.

  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

  5. Termin wykonania prac: 29 czerwca 2007 r. (Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania zamówienia po podpisaniu umowy i do końca listopada 2006 r. wykonał całość robót w ulicy Strażackiej, natomiast pozostałe roboty w ul. Kasztanowej do 29.06.2007 r.).

  6. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu określa SIWZ.

  7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

  8. Kryteria oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

  9. Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pok. 27 w terminie do 25.08.2006 do godz.10.00., otwarcie ofert 25.08.2006 o godz. 10.10, pok. 27.

  10. Termin związania ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo