Nadleśnictwo Zamrzenica
  z/s w Zamrzenicy 89-510 Bysław

  Nadleśnictwo Zamrzenica <br>z/s w Zamrzenicy 89-510 Bysław

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania "Usługi w zakresie naprawy dróg leśnych"
  1. Miejsce, termin i zasady otrzymania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  a) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
  b) Wzór oferty
  c) Wzór umowy można uzyskać: w siedzibie zamawiającego od dnia 11.07.2006 r. - bezpłatnie w godz. 7.30 do 15.00 oraz na stronie internetowej http://zamrzenica.torun.lasy.gov.pl/
  Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać osobiście lub pod tel. 0606 649 838 u pana Marka Gackowskiego oraz (052) 334-11-75 wew. 219 w godz. 7.30 do 15.00 u pani Lidii Eichberger.
  2. Wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
  3. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem "Usługi z zakresu naprawy dróg leśnych" należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 20 do dnia 20.07.2006 r. godz. 9.30 (termin ten dotyczy również ofert składanych drogą pocztową).
  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2006 r. o godz. 9.45 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 - świetlica, oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15.09.2006 r.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo