Pomorska Spółka Gazownictwa
  Spółka z o.o. Oddział w...

  Pomorska Spółka Gazownictwa<br>Spółka z o.o. Oddział w Bydgoszczy <br>85-097 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 42

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZADAŃ: Zadanie A: Wykonanie nawierzchni na terenie PSG/O w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42. Zadanie B: Odnowienie i czyszczenie elewacji ceglanych w budynkach R i T znajdujących się na terenie PSG/O w Bydgoszczy.
  1. Miejsce, termin i zasady otrzymania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Materiały wyjściowe do przetargu:
  1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Wzór oferty
  3. Wzór umowy
  można uzyskać w godz. 10.00-15.00 w Dziale Przygotowania Inwestycji i Remontów PSG Sp. z o.o. Oddział w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42 (budynek "T", pokój 8).
  Wszelkie informacje dodatkowe w sprawie zamówienia można uzyskać telefonicznie lub osobiście w godz. 10.00-13.00:
  a) w zakresie spraw formalnych
  - w PSG/O w Bydgoszczy w Dziale Przygotowania Inwestycji i Remontów, informacji udziela pan Tomasz Gąska tel. (0-52) 37-61-384
  2. Wysokość wadium
  Zadanie A: 8.700,00 PLN
  Zadanie B: 5.500,00 PLN
  3. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:
  Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach należy składać w Kancelarii PSG Oddział w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42 (budynek "A", parter), w terminie
  Zadanie A: do dnia 19.07.2006r. do godz. 9.40
  Zadanie B: do dnia 19.07.2006r. do godz. 10.00
  Otwarcie kopert nastąpi:
  Zadanie A: w dniu 19.07.2006r. o godz. 9.40
  Zadanie B: w dniu 19.07.2006r. o godz. 10.00
  w budynku "T" pok. 10 (parter) PSG/O w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42.
  4. Wymagany termin realizacji zamówienia:
  Zadanie A: do 11.09.2006r.
  Zadanie B: do 31.08.2006r.
  5. Zastrzeżenia zamawiającego
  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania przetargowego lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo