Pomorska Spółka Gazownictwa
  Spółka z o.o.
  Oddział...

  Pomorska Spółka Gazownictwa <br>Spółka z o.o.<br>Oddział w Bydgoszczy<br>85-097 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 42

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZADANIA Budowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami w ul. Prufferów - Poznańskiej w Toruniu
  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje budowę:
  - gazociągu ś/c De 90 PE; L= 234,0 mb (od pkt. TR1 do Pz3)
  w ul. Prufferów
  - przyłączy gazowych ś/c D=50/40 i D=32/25 - 80/1,5 mb - 2 szt.
  (TR2, TR3)

  1. Miejsce, termin i zasady otrzymania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Materiały wyjściowe do przetargu (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wzorem oferty i umowy), można uzyskać w godz. 10.00 -13.00 w Dziale Przygotowania Inwestycji i Remontów Oddziału w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42 (budynek "T").
  Wszelkie informacje dodatkowe w sprawie zamówienia można uzyskać telefonicznie lub osobiście w godz. 10.00-13.00 - w zakresie spraw formalnych - Oddział w Bydgoszczy w Dziale Przygotowania Inwestycji i Remontów, informacji udziela p. Tomasz Paluszak tel. (052) 37-61-381.

  2. Wysokość wadium 1700,00 PLN

  3. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:
  Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach należy składać w Kancelarii Oddziału w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42 (budynek "A", parter), w terminie do dnia 07.07.2006 r. o godz. 12.00.
  Otwarcie kopert nastąpi w dniu 07.07.2006 r. o godz. 12.00 w budynku "T" (parter) Oddziału w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42.

  4. Wymagany termin realizacji zamówienia:
  Wymagany termin wykonania zamówienia wraz z odbiorem końcowym do: 11.08.2006 r.

  5. Zastrzeżenia zamawiającego
  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania przetargowego lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo