Pomorska Spółka Gazownictwa
  Spółka z o.o.
  Oddział...

  Pomorska Spółka Gazownictwa <br>Spółka z o.o.<br>Oddział w Bydgoszczy<br>85-097 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 42

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZADANIA Budowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami w ul. Prufferów - Poznańskiej w Toruniu
  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje budowę:
  - gazociągu ś/c De 90 PE; L= 234,0 mb (od pkt. TR1 do Pz3)
  w ul. Prufferów
  - przyłączy gazowych ś/c D=50/40 i D=32/25 - 80/1,5 mb - 2 szt.
  (TR2, TR3)

  1. Miejsce, termin i zasady otrzymania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Materiały wyjściowe do przetargu (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wzorem oferty i umowy), można uzyskać w godz. 10.00 -13.00 w Dziale Przygotowania Inwestycji i Remontów Oddziału w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42 (budynek "T").
  Wszelkie informacje dodatkowe w sprawie zamówienia można uzyskać telefonicznie lub osobiście w godz. 10.00-13.00 - w zakresie spraw formalnych - Oddział w Bydgoszczy w Dziale Przygotowania Inwestycji i Remontów, informacji udziela p. Tomasz Paluszak tel. (052) 37-61-381.

  2. Wysokość wadium 1700,00 PLN

  3. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:
  Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach należy składać w Kancelarii Oddziału w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42 (budynek "A", parter), w terminie do dnia 07.07.2006 r. o godz. 12.00.
  Otwarcie kopert nastąpi w dniu 07.07.2006 r. o godz. 12.00 w budynku "T" (parter) Oddziału w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42.

  4. Wymagany termin realizacji zamówienia:
  Wymagany termin wykonania zamówienia wraz z odbiorem końcowym do: 11.08.2006 r.

  5. Zastrzeżenia zamawiającego
  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania przetargowego lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

  Komentarze

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo