Inowrocławskie Kopalnie Soli
  "SOLINO" S.A.
  Wydział...

  Inowrocławskie Kopalnie Soli <br>"SOLINO" S.A. <br>Wydział Kopalni Soli <br>- Przyjma k. Mogilna

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  ogłaszają przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji ługowniczej otworów M-8, M-24 zgodnie z podanym niżej zakresem branżowym:
  I. "Wykonanie podpór fundamentowych dla otworów eksploatacyjnych M-8, M-24"'
  - "Wykonanie - montaż instalacji rurociągów do otworów eksploat. M-8, M-24",
  II. "Wykonanie instalacji elektrycznej i PiA do otworów eksploatacyjnych M-8, M-24",
  III. "Wykonanie dróg dojazdowych do otworów eksploatacyjnych M-8, M-24".

  Zakres inwestycji obejmuje roboty: ziemne, instalacyjno-montażowe wraz z wykonaniem podbudowy i zagospodarowania terenu.
  Zamawiający dopuszcza oferty częściowe na zakresy wymienione w punkcie I-III.
  Materiały do przetargu otrzymać można w Dziale Inwestycji i Rozwoju pok. Nr 14 w Inowrocławskich Kopalniach Soli "SOLINO" S.A., ul. Św. Ducha 26a w Inowrocławiu od dnia 24.05.2006 r. tel. (052) 3545 864, fax (052) 357 58 37, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przyjazdu.
  Oferty winny zawierać:
  - wartość robót (kosztorys w załączeniu),
  - aktualne dane wykonawcy (NIP, REGON, KRS),
  - termin wykonania zadania,
  - wstępny harmonogram robót,
  - formę oraz termin płatności,
  - zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS,
  - propozycje warunków udzielonej gwarancji,
  - referencje wykonawcze.
  Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Wykonanie instalacji ługowniczej (z podaniem numeru treści wybranego tematu) na Wydziale Kopalni Soli - Przyjma k. Mogilna" - pod adres Spółki w Inowrocławiu ul. Św. Ducha 26a do dnia 5.06.2006 r. do godz. 14.00.
  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki przy ul. Św. Ducha 26a w Inowrocławiu bez udziału oferentów.
  O wynikach przetargu biorący w nim udział zostaną powiadomieni pisemnie.
  Jednocześnie Inowrocławskie Kopalnie Soli "SOLINO" S.A. zastrzegają sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta, prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Wydział Kopalni Soli
  - Przyjma k. Mogilna " />

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo