Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
  we Włocławku ul....

  Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego <br>we Włocławku ul. Wieniecka 49, <br>87-800 Włocławek, tel. (054) 413-18-70

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na dostawę artykułów biurowych do Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku
  1. Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku zaprasza do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i sprzedaż artykułów biurowych do Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku
  2. Wielkość zamówienia: około 150.000,00 zł.
  3. Wyklucza się możliwość składania ofert wariantowych.
  4. Dopuszcza się możliwość składania ofert na poszczególne zadania.
  5. Czas trwania umowy: 1 rok licząc od dnia jej podpisania.
  6. W przetargu mogą uczestniczyć podmioty nie wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177) oraz spełniające wymagania określone w SIWZ.
  7. Kryteria oceny ofert: cena - 100 %.
  8. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego: 87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 49 (biurowiec, pok. 303) lub za zaliczeniem pocztowym. Cena 30,00 zł.
  Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
  a) w sprawach fachowych Mirosława Pietrasiak - Główna Księgowa, tel. (054) 412-94-14,
  b) w sprawach SIWZ - mgr Katarzyna Pogodzińska - specjalista ds. zamówień publicznych, tel. (054) 412-94-13
  9. Miejsce i termin składania ofert: 6 czerwca 2006 r. godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego, pok. 303.
  10. Miejsce i termin otwarcia ofert: 6 czerwca 2006 r. godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego, pok. 101.
  11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo