Burmistrz Miasta i Gminy
  w Piotrkowie Kujawskim
  ul....

  Burmistrz Miasta i Gminy <br>w Piotrkowie Kujawskim <br>ul. Kościelna 1, powiat radziejowski, <br>woj. Kujawsko-Pomorskie, <br>tel. (054) 265-5123, fax (054) 265-41-80, <br>www.piotrkowkujawski.pl

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na: PRZEBUDOWĘ I ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA FUNKCJE WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 maja 2006 r.
  2. Warunki wymagane od wykonawców:
  W przetargu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) oferenci spełniający warunki określone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - prawo zamówień publicznych, a także posiadają stosowne uprawnienia oraz spełnią wymogi określone w SIWZ.
  3. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Kościelna 1, pok. nr 6 lub za pomocą poczty.
  4. Ofertę należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim do dnia 6.04.2006 r. do godz. 11.00.
  5. Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 6.04.2006 r. o godz. 11.15 w pok. nr 8 w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, ul. Kościelna 1.
  6. Termin związania z ofertą 30 dni od upływu składania ofert.
  7. Nie przewiduje się składania ofert częściowych i wariantowych.
  8. Kryteria oceny oferty
  Cena oferty - 100 %
  9. Upoważnienie do kontaktów z oferentami
  TOMASZ CIESIELSKI - pok. nr 6, tel. (054) 26-55-123

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo