W roku szkolnym 2006/2007 w XIV Liceum Ogólnokształcącym...

  W roku szkolnym 2006/2007 w XIV Liceum Ogólnokształcącym utworzone zostaną dwie klasy pierwsze.

  (bog)

  Gazeta Pomorska

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  W roku szkolnym 2006/2007 w XIV Liceum Ogólnokształcącym utworzone zostaną dwie klasy pierwsze.
  XIV Liceum Ogólnokształcące istnieje w Zespole Szkół Chemicznych. "Oczkiem w głowie" dyrekcji jest klasa o profilu dziennikarsko-fotograficznym.
  W roku szkolnym 2006/2007 w XIV Liceum Ogólnokształcącym utworzone zostaną dwie klasy pierwsze.

  Popularna "czternastka" istnieje od 1994 roku. Dwa lata po powstaniu włączono ją do Zespołu Szkół Chemicznych. Szkoła nie jest duża, ale bardzo przyjazna. Klasa dziennikarska w ramach warsztatów prasowych wydaje czasopismo "ZSCh-ematy", w którym uczniowie poruszają tematy dotyczące spraw szkoły, radości i problemów młodzieży. W czasie zajęć uczniowie piszą teksty, wykonują i poddają obróbce zdjęcia, przygotowują skład komputerowy i powielają gazetę.

  Wszyscy uczestniczą w programach edukacyjnych Unii Europejskiej oraz w dodatkowych zajęciach, wykładach, seminariach i warsztatach pozwalających na praktyczne zastosowanie wiedzy. Szkoła współpracuje z placówkami w Dreźnie i Solecznikach Wielkich na Litwie. Bierze też udział w programie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Równać Szanse. W XIV LO istnieje też Szkolny Klub Europejski EURO 14, który został uznany za najlepiej działający w województwie kujawsko-pomorskim.

  W roku szkolnym 2006/2007 w XIV Liceum Ogólnokształcącym utworzone zostaną dwie klasy pierwsze.

  - Klasa z programem dziennikarskim z elementami fotografii. Języki obce: angielski i rosyjski. Na poziomie rozszerzonym realizowane są zajęcia z języka polskiego, historii i WOS-u. W oparciu o programy autorskie prowadzone są przedmioty: dziennikarstwo, elementy fotografii, kultura żywego słowa. Uczniowie uczestniczą też w wycieczkach przedmiotowych: do redakcji gazet, telewizji, radia, drukarni i wydawnictw. Przedmioty punktowane: język polski, WOS, historia, język angielski lub rosyjski.

  - Klasa z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego lub języka niemieckiego. Wybór grupy językowej dostosowany zostanie do podstaw uzyskanych w gimnazjum. Przedmioty punktowane: język polski, historia, geografia, język angielski lub niemiecki.

  XIV Liceum Ogólnokształcące posiada Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Uczniowie biorą udział w warsztatach organizowanych przez Collegium Medicum. Od wielu lat współpracując z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną przygotowują Powiatową Olimpiadę Wiedzy o Zdrowiu.  Przy naborze do klas pierwszych liczyć się będą punkty uzyskane podczas egzaminu gimnazjalnego - maksymalna liczba punktów to 100. Aż 60 punktów można dodać za język polski i trzy wskazane przez szkołę przedmioty. Dodatkowe można zdobyć za:
  - ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 10 pkt.,
  - tytuł finalisty olimpiady - 15 pkt., (20 pkt. w przypadku dwóch i więcej tytułów)
  - osiągnięcia sportowe, artystyczne (oryginalne dyplomy) i wolontariat (przynajmniej pół roku udokumentowanej pracy) - 5 pkt.,
  - zachowanie: wzorowe - 5 pkt., bardzo dobre - 3 pkt.
  XIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Chemicznych w Bydgoszczy im. Ignacego Łukasiewicza
  ul. Łukasiewicza 3
  85-821 Bydgoszcz
  tel. 052 3611008, 3610469.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo