Sąd Rejonowy w Nakle n/Not.
  89-100 Nakło nad Notecią,...

  Sąd Rejonowy w Nakle n/Not. <br>89-100 Nakło nad Notecią, <br>ul. Sądowa 3 052 386 78 21

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na zadanie: "Sprzątanie budynków Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią przy ul. Sądowej 3"
  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 8.04.2006 r. do 31.03.2007 r. Opis przedmiotu zamówienia: Sprzątanie dwóch budynków przy Sądzie Rejonowym w Nakle n/Not. Usługa obejmuje również dostarczenie przez wykonawcę niezbędnych środków czystości i środków konserwujących.
  O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy:
  1. Nie są wykluczeni na podstawie art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo
  zamówień publicznych.
  3. Spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  4. Zatrudniają pracowników dających rękojmię zachowania tajemnicy, zdyscyplinowanych oraz w pełni sprawnych psychicznie z wykształceniem podstawowym z wyłączeniem szkół specjalnych.
  Informacji udziela się pod numerem 052-386-78-21 godz. 8.00-12.00. Osobą upoważnioną do kontaktów: Kierownik Oddziału Administracji pok. 109. Ofertę należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Nakle n/Not., ul. Sądowa 3, pok. 109 nie później niż do dnia 20.03.2006 r. godz.10.00.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2006 r. godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego Oddział Administracji pok. 109.
  Kryteria wyboru ofert:
  Najniższa cena brutto - waga kryterium 100 %.
  Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo