Trójkąt polski

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  Stabilizacja polityczna, naprawa państwa i wzrost gospodarczy, pozwalający godnie żyć najuboższym.
       To, według autorów dokumentu, sedno podpisanego w cawartek paktu stabilizacyjnego między Jarosławem Kaczyńskim z Prawa i Sprawiedliwości, Andrzejem Lepperem z Samoobrony i Romanem Giertychem, liderem Ligi Polskich Rodzin. Przedstawiciele koalicjantów byli wczoraj pełni optymizmu. Premier Kazimierz Marcinkiewicz nazwał pakt "ważnym wydarzeniem dla Polski" i jego gabinetu.
       Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Maciej Łopiński wykazywał mniej entuzjazmu mówiąc, że "pakt stabilizacyjny jest jakimś rozwiązaniem. Czy najlepszym? Pewnie nie. Pewnie lepsza by była rządowa koalicja większościowa".
       Lider PO Jan Rokita twierdzi, że mimo wszystko lepiej jest dla Polski, że ma wreszcie większość parlamentarną. Ale nie wróży koalicji sukcesów: - Myślę, że to będzie stabilizacja na bardzo krótki czas.
       Podpisany wczoraj dokument składa się z "porozumienia podstawowego" oraz trzech załączników. W przewidzianym na rok porozumieniu PiS, Samoobrona i LPR zobowiązują się, że nie będą zgłaszać i popierać wniosków o wotum nieufności wobec rządu Kazimierza Marcinkiewicza i o odwołanie marszałka Sejmu. Partie zaniechają też prób zmiany Regulaminu Sejmu. Sygnatariusze zobowiązują się również, że nie będą składać i popierać bez wspólnej zgody, projektów ustaw innych niż przewidziane w umowie.
       Wśród "najboleśniejszych problemów społecznych" do rozwiązania wymienia się m.in. nędzę, bezrobocie, brak mieszkań dla rodzin o niskich dochodach. Brakuje natomiast projektów uchwał, które spowodowałyby znaczący wzrost dochodów państwa.
       Druga część umowy to załączniki - wykaz 153 projektów ustaw, które ugrupowania zobowiązują się wspólnie popierać w Sejmie. Pierwsza grupa dotyczy "naprawy państwa i spraw wewnętrznych". Wśród nich są projekty ustaw: o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, rozszerzeniu lustracji majątkowej i ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. W tym dziale umieszczono także projekt powołujący Komisję Prawdy i Sprawiedliwości. Autorzy piszą: "Zasadniczym jej celem będzie, na podstawie zasobów służb specjalnych i skarbowych, prokuratury oraz policji, badanie wszelkiego typu afer i nadużyć oraz funkcjonowania nieformalnych układów. Komisja otrzyma większe uprawnienia w przeprowadzaniu dowodów, bez konieczności występowania o ich przeprowadzenie przez Prokuratora Generalnego".
       Z kolei projekt ustawy o IPN zakłada poszerzenie katalogu lustrowanych z urzędu - objęcie postępowaniem lustracyjnym osób wykonujących zawody zaufania publicznego.
       W dziedzinie "finanse publiczne" trzy ugrupowania zobowiązują się popierać m.in. projekt ustawy o NBP i finansach publicznych. Ustawa ma zobowiązać tę instytucję do "dbania o wzrost gospodarczy państwa".
       W dziale "gospodarka" umieszczono projekty nowelizacji ustaw o swobodzie działalności gospodarczej i o specjalnych strefach ekonomicznych. Jest też projekt ustawy o nadzorze nad instytucjami finansowymi, zakładający pełną integrację organizacyjną organów nadzoru nad rynkiem finansowym.
       Wśród projektów dotyczących "kultury i ochrony dziedzictwa narodowego" wymieniono np. projekt ustawy o ochronie małoletnich przed szkodliwymi treściami prezentowanymi w środkach masowego przekazu. W dziedzinie "oświata i wychowanie" znalazły się projekty ustaw o utworzeniu Narodowego Instytutu Wychowania (pominięto zapowiadany wcześniej katolicki charakter NIW) oraz Narodowego Ośrodka Monitoringu Mediów. Autorzy projektu nie wyja- śniają ani celu, ani metod działania ośrodka. Jest też projekt noweli ustawy o emeryturach i rentach z FUS, umożliwiający coroczną waloryzację emerytur i rent, uwzględniającą także wzrost płac.
       Najwięcej projektów - 23 - znalazło się w dziale "sprawiedliwość". Są tam m.in. projekt ustawy o sądach 24-godzinnych rozpatrujących sprawy karne o charakterze chuligańskim, projekt zmian Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu postępowania cywilnego. Znalazły się tam też projekty "zwiększenia uprawnień ministra sprawiedliwości wobec korporacji prawniczych" i do zwiększenia efektywności pracy sądów.
       Na liście jest także projekt noweli prawa prasowego mający na celu "sprecyzowanie odpowiedzialności wydawców za publikowanie informacji nieprawdziwych, uzyskanych bez należytej staranności".
       15 ustaw nazwano roboczo "częścią elastyczną". To projekty LPR i Samoobrony, wobec których wspólne stanowisko zostanie wypracowywane w trakcie najbliższego roku. Znajduje się tam m.in. ustawa o obowiązku ujawniania kont zagranicznych należących do osób publicznych, dodatek "senioralny", o świadczeniach rodzinnych (w rodzinie mającej pięcioro i więcej dzieci, a w której matka nie pracuje i nie posyła dzieci do przedszkola czy żłobka, przysługiwać będzie comiesięczna zapomoga w wysokości najniższego wynagrodzenia), czy o podatku obrotowym.
       Nad realizacją paktu koalicyjnego czuwać ma Rada Sygnatariuszy, w skład której wchodzą: Jarosław Kaczyński, Andrzej Lepper i Roman Giertych. Powołana została - jak mówił Kaczyński - "na potrzeby stałej współpracy tych ugrupowań, a także na wypadek wystąpienia jakichś napięć". - Rada nie będzie żadnym "superrządem" - podkreślił prezes PiS. - Stała, informacyjna przynajmniej, współpraca jest potrzebna. Ze względów czysto technicznych. A czasem, być może - ja bym sobie tego nie życzył - także politycznych. Mogą być różnego rodzaju napięcia. Stąd konieczność powołania takiego ciała - stwierdził szef PiS.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo