Gmina Koronowo Plac Zwycięstwa 1,
  10 Koronowo,
  tel....

  Gmina Koronowo Plac Zwycięstwa 1, <br>10 Koronowo, <br>tel. 052 38-22-231, fax 052 38-22-271

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  ogłasza przetarg nieograniczony na odbudowę stawu wiejskiego zlokalizowanego w centralnej części Gogolina.
  Termin realizacji zamówienia: 30.05.2006 r.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie zamawiającego, pokój 10, tel. 052 38-22-231 w. 332. Cena specyfikacji: 30,00 zł.
  Przedmiotem zamówienia jest odbudowa stawu wiejskiego zlokalizowanego w centralnej części Gogolina. Kryterium oceny ofert - cena 100 %.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i ofert częściowych.
  Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, pokój nr 10, do dnia 23.02.2006 r., do godz. 9.00. Kopertę zewnętrzną nie oznakowana nazwą Wykonawcy należy zaadresować: "Oferta w postępowaniu na odbudowę stawu wiejskiego w Gogolinie" nie otwierać przed dniem 23.02.2006 r., godz. 9.30. Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
  Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.02.2006 r. o godz. 9.30 w sali nr 25 w siedzibie Zamawiającego. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy: spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegający wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, po.z 177), spełniający wymagania określone w siwz.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo