Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Warszewice w likwidacji,...

  Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Warszewice w likwidacji, Warszewice 87-152 Łubianka powiat toruński woj. kujawsko-pomorskie

  Zdjęcie autora materiału

  Gazeta Pomorska

  ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż majątku trwałego Spółdzielni:
       grunty rolne o powierzchni 160 ha
       baza produkcyjna wraz z wyposażeniem w skład której wchodzą: 1 kurnik klatkowy, 5 kurników ściółkowych łącznie na 30 tys. kur niosek, wychowalnia kurcząt, budynek magazynowo-socjalny, 2 kotłownie, warsztat mechaniczny, garaże, szopa na maszyny, 2 wiaty, waga 20 t, stacja paliw na 10 tys. ltr, chłodnia, mieszalnia pasz, silosy zbożowe na 840 ton, 2 agregaty prądotwórcze, warsztat elektryczny, chlewnia i pozostała infrastruktura
       ciągniki, przyczepy, samochody dostawcze, kombajny zbożowe, maszyny uprawowe
       Wartość ewidencyjna majątku trwałego Spółdzielni wynosi 4.439.965 zł i stanowi ona cenę wywoławczą przetargu.
       Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20.000 zł na konto Banku Spółdzielczego Brodnica oddział w Chełmży nr 09 9484 1017 0224 4187 2002 0001. Wpłacone wadium będzie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu. Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte będą zwrócone bez odsetek w ciągu 7 dni po rozstrzygnięciu przetargu.
       Oferta winna zawierać:
       dowód wpłaty wadium, proponowaną cenę oraz formę płatności, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży, zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach wobec Urzędu Skarbowego, ZUS-u lub KRUS-u, Urzędu Gminy właściwego dla miejsca zamieszkania, nr konta bankowego.
       Oferty w zamkniętej kopercie należy składać pod adresem likwidatora Spółdzielni podany wyżej do dnia 31.01.2006 r.. Otwarcie kopert odbędzie się dnia 1.02.2006 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni w Warszewicach.
       W przypadku zbliżonych ofert komisja przetargowa wytypuje kandydatów do ewentualnych dalszych negocjacji.
       Szczegółowych informacji o przedmiotowym majątku można uzyskać u likwidatora każdego dnia w godz. 10.00 -13.00, tel. 056 675 92 72 lub kom. 601 679 765 od poniedziałku do piątku.
       Likwidator zastrzega sobie unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo