Zasiłek przedemerytalny

  Zasiłek przedemerytalny

  Ewa Brzozowska-Kowalka

  Gazeta Pomorska

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

       Pod koniec października 2001 roku zostałem zwolniony z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Do tego czasu przepracowałem 29 lat i 3 miesiące. Następnie przez rok pobierałem zasiłek dla bezrobotnych (do listopada 2002 roku). Chciałbym się dowiedzieć, czy w myśl nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia przysługuje mi zasiłek przedemerytalny? - CZYTELNIK z RYPINA.
       Prawo do zasiłku przedemerytalnego na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2001 roku przysługuje bezrobotnym, którzy do 12 stycznia 2002 roku spełnili warunki do jego nabycia.
       Prawo do zasiłku przedemerytalnego przysługiwało osobie spełniającej określone w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu warunki do uzyskania statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz posiadającej okres uprawniający do emerytury (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn), jeżeli:
       - posiadała okres uprawniający do zasiłku wynoszący 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn lub
       - posiadała okres uprawniający do zasiłku wynoszący 25 lat dla kobiet i 30 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat wykonywania prac uznanych w przepisach emerytalnych za zatrudnienie w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
       Prawo do zasiłku przedemerytalnego przysługuje również tym osobom, które do 12 stycznia 2002 roku nie spełniły warunku co do długości stażu, ale 31 grudnia 2001 roku otrzymywały zasiłek dla bezrobotnych i w wyniku uwzględnienia okresu jego pobierania uzyskają odpowiedni staż.
       Z opisanej sytuacji wynika, że na dzień 12 stycznia 2002 roku nie legitymował się pan odpowiednim stażem uprawniającym do tego świadczenia.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo