Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład...

  Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy

  Zdjęcie autora materiału

  Gazeta Pomorska

  zaprasza do złożenia ofert na przetarg nieograniczony w przedmiocie: BUDOWA SIECI GAZOWEJ Ś/C WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI - UL. ZIELONOGÓRSKA W BYDGOSZCZY
       Zakres:
       Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
       - gazociąg ś/c De 63/40 PE, L=75,5/40,0 mb
       - przyłącze gazowe De 32, L=29,0 mb - 4 szt.
       Miejsce, termin i zasady otrzymania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
       Materiały wyjściowe do przetargu (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wzorem oferty), można uzyskać w godz. 10.00-13.00 w Dziale Przygotowania Inwestycji i Remontów Oddziału Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42 (budynek "T").
       Wszelkie informacje dodatkowe w sprawie zamówienia można uzyskać telefonicznie lub osobiście w godz. 10.00-13.00:
       a) w zakresie spraw formalnych
       - w Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy w Dziale Przygotowania Inwestycji i Remontów
       Informacji udziela p. Tomasz Paluszak, tel. (052) 37-61-381
       Wysokość wadium 1.300,00 PLN
       Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:
       Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach należy składać w Kancelarii Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42 (budynek "A", parter), w terminie do dnia 12.12.2005 r. o godz. 9.00.
       Otwarcie kopert nastąpi w dniu 12.12.2005 r. o godz. 9.00 w budynku "A" pok. 314 (II piętro) Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42.
       Wymagany termin realizacji zamówienia:
       Wymagany termin zakończenia robót: 30.12.2005 r., odbiór końcowy: 6.01.2006 r.
       Zastrzeżenia zamawiającego
       Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania przetargowego lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
       543105gpb8

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo