Jakie świadczenie?

  EWA BRZOZOWSKA-KOWALKA

  Gazeta Pomorska

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  W grudniu 2007 roku ukończę 51 lat i będę miała 35 lat pracy. Obecnie pracuję. Czy w razie rozwiązania umowy o pracę nabędę świadczenie przedemerytalne? HALINA Z BYDGOSZCZY
  Świadczenie przedemerytalne może otrzymać między innymi osoba, która do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia), w którym była zatrudniona nie krócej niż przez 6 miesięcy i posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

  Aby nabyć świadczenie przedemerytalne, należy spełniać warunki do uzyskania statusu bezrobotnego oraz nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

  Oznacza to, że w okresie ostatnich 18 miesięcy kalendarzowych przed rejestracją w powiatowym urzędzie pracy należy wykazać minimum 365 dni okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu i opłacania składek na Fundusz Pracy od minimalnego wynagrodzenia. Zarobki nie mogą być mniejsze niż 849 zł brutto.
  Jeżeli spełni pani powyższe warunki, powinna pani otrzymać omawiane świadczenie.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo