Urząd Miasta Kowal

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  87-820 Kowal, ul. Piwna 24, tel. (54) 284 12 55, fax. (54) 284 22 31Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej 60 000 euro
       i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kowalu".
       Maksymalny termin realizacji 30 czerwca 2006 r.
       Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego.
       Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
       Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami w sprawach:
       l technicznych Hanna Karwowska tel. (054) 284 12 55
       l formalnych - Karol Bednarek, tel. (054) 284 12 55
       Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - sekretariat. Termin składania ofert upływa 15 listopada 2005 r. o godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 listopada 2005 r. o godz. 11.15 w siedzibie zamawiajna zaprojektowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ącego, pok. 12. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena 100%,

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo