Dodatkowa praca

  Ewa Brzozowska-Kowalka

  Gazeta Pomorska

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

       Czy osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne może podjąć dodatkową pracę? - CZYTELNICZKA z Włocławka.
       Przejście na świadczenie przedemerytalne nie oznacza zakazu podejmowania działalności zarobkowej. Obowiązujące przepisy wyznaczają jedynie progi dochodowe, których przekroczenie powoduje zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia. Zasady te mają również zastosowanie do zasiłków przedemerytalnych.
       Jeżeli przychody łącznie ze świadczeniem lub zasiłkiem przedemerytalnym nie przekroczą miesięcznie 1144,80 zł, wówczas świadczenie przysługuje w całości.
       Świadczenia i zasiłki przedemerytalne są zmniejszane, jeżeli suma świadczenia i dodatkowego przychodu przekroczy miesięcznie tzw. dopuszczalną kwotę przychodu, czyli kwotę stanowiącą równowartość 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji świadczenia (tj. 1144,80 zł), a dodatkowy przychód nie jest wyższy niż tzw. graniczna kwota przychodu stanowiąca 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, tj. 1602,70 zł. Świadczenie przedemerytalne podlega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia dopuszczalnej kwoty przychodu, pomniejszoną o obowiązujące składki na ubezpieczenie społeczne należne od ubezpieczonego ustalone od kwoty przekroczenia. Po zmniejszeniu świadczenie przedemerytalne nie może być niższe niż 335 zł.
       ZUS zawiesza świadczenie i zasiłek przedemerytalny, jeżeli kwota dodatkowego przychodu przekroczy tzw. graniczną kwotę przychodu, tj. 1602,70 zł.
       Osoby zastanawiające się nad podjęciem dodatkowego zatrudnienia muszą pamiętać, że zawieszenie świadczenia przedemerytalnego nastąpi zawsze niezależnie od wysokości osiąganego przychodu, jeżeli osoba uprawniona pobiera świadczenie wyższe niż dopuszczalna kwota przychodu, czyli powyżej 1144,80 zł.
       

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo