Mniej formalności

  (bz)

  Gazeta Pomorska

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  Dobra wiadomość dla przedsiębiorców: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wznowiła przyjmowanie wniosków o dotacje na inwestycje o charakterze innowacyjnym. Termin upływa 29 grudnia.
  Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw". Po trzech rundach aplikacyjnych przyznano wsparcie ponad 1,5 tys. projektom o wartości prawie 900 mln zł.

  Do dyspozycji przedsiębiorców pozostało jeszcze około 560 mln zł. I jak zapewnia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ogłoszonej właśnie edycji będzie znacznie łatwiej je zdobyć.

  Mniej formalności

  Miliony w Budżecie


  Całkowity budżet działania 2.3 "Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje" to prawie 360 mln euro. Do wykorzystania pozostało około 140 mln euro, co stanowi 40 proc. dostępnego budżetu. Zakładając, że nie zmieni się średnia wartość dofinansowania jednego projektu (obecnie nieco poniżej 600 tys. zł) w ramach programu uzyska wsparcie jeszcze około 1 tys. wniosków.  Przede wszystkim zmniejszyła się lista wymaganych załączników do wniosku, aż o 9 pozycji. Przedsiębiorcy nie będą już musieli dołączać:
  - dokumentu rejestrowego (aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności);
  -kopii decyzji o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej;
  -kopii informacji o numerze REGON;
  -zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec skarbu państwa;
  -kopii deklaracji VAT;
  -pełnomocnictwa wraz z kopią dokumentu, na podstawie którego udzielono pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy; kopii umowy spółki (w przypadku spółki cywilnej);
  -kopii operatu szacunkowego (dotyczy nabycia nieruchomości);
  -harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.

  Większość z tych dokumentów przedsiębiorca będzie dostarczał dopiero na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie, czyli w przypadku, gdy jego projekt zostanie zaakceptowany ostatecznie i znajdzie się na liście wniosków, które otrzymały dotacje.

  Najpierw sprawdź

  Z wnioskiem


  Wnioski o dotacje należy składać w Regionalnej Instytucji Finansującej, które działają w każdym województwie. W naszym regionie taką rolę pełni Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.tarr.org.pl  PARP opracowała też dla przedsiębiorców specjalny test. Samodzielne przeprowadzenie tej ankiety ma ułatwić firmie podjęcie decyzji, czy ubiegać się o wsparcie czy też nie. Odpowiadając na szereg pytań potencjalny wnioskodawca będzie mógł także ocenić, czy jego projekt jest zgodny z warunkami przyznawania dotacji. Poza tym kwalifikator zawiera szereg przykładów zarówno negatywnych, czyli wniosków, które zostały odrzucone, jak i rozwiązań spełniających wymagania programu. Przykłady zostały opracowane na podstawie projektów wpływających do PARP, mają zatem wymiar praktyczny i odnoszą się do często powtarzających się sytuacji.
  Co istotne, o fundusze mogą wnioskować także mikro przedsiębiorcy, czyli firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników. Pod warunkiem jednak, że prowadzą działalność od co najmniej trzech lat. Ci, którzy funkcjonują krócej mogą również ubiegać się o wsparcie, jeśli prowadzona przez nich działalność jest oparta na zaawansowanych technologiach.

  Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania ze wsparcia znajdują się w "Wytycznych dla wnioskodawców", dostępnych pod adresem www.parp.gov.pl/strukturalny2.html

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo