Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład...

  Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy

  Zdjęcie autora materiału

  Gazeta Pomorska

  <i>zaprasza do złożenia ofert na przetarg nieograniczony w przedmiocie: </i> BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W JACEWIE gm. INOWROCŁAW
       Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje budowę:
       - gazociąg ś/c De 63 PE, L=377,0 mb
       - przyłącza gazowe De 32 PE, L=60,5 mb - szt. 10
       
  Miejsce, termin i zasady otrzymania specyfikacji
       istotnych warunków zamówienia:
       Materiały wyjściowe do przetargu (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wzorem oferty, umowy) można uzyskać w godz. 10.00-13.00 w Dziale Inwestycji i Remontów Oddziału Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42 (budynek "D", pokój 4).
       Wszelkie informacje dodatkowe w sprawie zamówienia można uzyskać telefonicznie lub osobiście w godz. 10.00-13.00:
       a) w zakresie spraw formalnych
       - w Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy w Dziale Inwestycji i Remontów, informacji udziela p. Tomasz Paluszak, tel. (052) 37-61-381
       Wysokość wadium:
       2.300 PLN
       Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:
       Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach należy składać w Kancelarii Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42 (budynek "A", parter) w terminie do dnia 15.09.2005 r. do godz. 9.00. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 15.09.2005 r. o godz. 9.00 w budynku "A" pok. 314 (II piętro) Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42.
       Wymagany termin realizacji zamówienia:
       Wymagany termin wykonania zamówienia do: 10.10.2005 r., odbiór końcowy do 17.10.2005 r.
       Zastrzeżenia zamawiającego
       Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania przetargowego lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo