OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM...

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Urząd Miasta Kowal, 87-820 Kowal, ul. Piwna 24, tel. (54) 284-12-55, fax (54) 284-22-31

  Zdjęcie autora materiału

  Gazeta Pomorska

  ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej 60 000 euro na zakup samochodu 15-osobowego (14 + 1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
       Maksymalny termin realizacji
       - 10.11.2005 r.
       Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
       Uprawniony do kontaktów z wykonawcami - Paweł Lewandowski, tel. (54) 284-12-55 w. 26, po. 10.
       Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - sekretariat. Termin składania ofert upływa 21 września 2005 r. o godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21 września 2005 r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego, pok. 12.
       W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
       Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
       * cena - 100 %

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo