Świadczenie

  Ewa Brzozowska-Kowalka

  Gazeta Pomorska

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

       Mam 55 lat. Przepracowałem 35 lat. Prawdopodobnie zostanę zwolniony z pracy. Czy mogę ubiegać się o świadczenie przedemerytalne? - ANDRZEJ ze ŚWIECIA.
       Z listu wynika, że nie spełnia pan warunków do otrzymania świadczenia przedemerytalnego. Jednakże może pan ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli nie ma dla niego propozycji pracy, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni, był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę - obecnie 849 zł brutto. Dla bezrobotnych powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni staż pracy, okres pobierania zasiłku wynosi 12 miesięcy.
       Podstawa prawna:
       - ustawa z 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz. 1252),
       - ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001).
       

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo