Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Wronia 1, 87-800...

  Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Wronia 1, 87-800 Włocławek

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Włocławku przy ul. Królewieckiej 1
       1. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzu oferty wg wzoru.
       2. Termin realizacji przedmiotu przetargu do dnia 15 października 2005 r.
       3. Formularz warunków przetargu do pobrania w siedzibie ogłaszającego przetarg pokój nr 28 w dni robocze w godz. 7.00-15.00.
       4. Informacji o warunkach przetargu, dokumentacji, warunkach zlecenia robót udziela Sławomir Kuliński pok. nr 28, tel. (054) 231 38 91 wew. 51 w godz. 7.00-15.00.
       5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni do dnia 29 sierpnia 2005 r. do godz. 15.00.
       6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 sierpnia 2005 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni pok. nr 19.
       7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości
       5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w gotówce w kasie ogłaszającego w dniach roboczych w godzinach 10.00-13.00 lub na rachunek ogłaszającego PKO BP S.A. o/Włocławek 15 1020 5170 0000 1402 0005 5780 w terminie do dnia 26 sierpnia 2005 r.
       8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także odstąpienia od przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, z tytułu czego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Spółdzielni.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo