Samotna matka

  Ewa Brzozowska-Kowalka

  Gazeta Pomorska

  Gazeta Pomorska

  "Jestem panną. Samotnie wychowuję dziecko. Z ojcem dziecka nie utrzymuję żadnych kontaktów. Nie mam zasądzonych od niego dla dziecka alimentów. Obecnie otrzymuję dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Czy od września będę dalej go otrzymywać?" EWA z Chojnic
       Od września br. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka nie będzie przysługiwał osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, chyba że:
       - drugi z rodziców dziecka nie żyje,
       - ojciec dziecka jest nieznany,
       - albo powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
       Z listu wynika, że pani dziecko nie ma zasądzonych od ojca alimentów, w związku z czym nie spełnia powyższych wymogów.
       Od 1 września nie otrzyma pani ani zasiłku rodzinnego ani dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka.
       Wobec tego powinna pani wystąpić do sądu z pozwem o zasądzenie alimentów od ojca dziecka. Jeżeli sąd zasądzi alimenty będzie pani przysługiwał na dziecko zasiłek rodzinny. Jednakże nie otrzyma pani dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka.
       W sytuacji, gdy egzekucja alimentów od ojca będzie bezskuteczna, wówczas dziecko będzie uprawnione do otrzymania tzw. zaliczki alimentacyjnej.
       Zaliczka alimentacyjna będzie wypłacana rodzinom, w których dzieci mają zasądzone alimenty, ale ich nie otrzymują.
       Świadczenie to przysługuje po spełnieniu przez rodzinę, w której wychowuje się uprawniona osoba odpowiedniego kryterium dochodowego. Dochód na jednego jej członka nie może przekraczać 583 zł miesięcznie.
       Zaliczka alimentacyjna będzie przysługiwała do wysokości alimentów (albo stanowiła różnicę pomiędzy kwotą zasądzonych przez sąd alimentów, a faktycznie wyegzekwowanych przez komornika), jednak nie więcej niż:
       - w sytuacji, gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 170 zł na osobę lub 250 zł na osobę niepełnosprawną (jeśli legitymuje się ona orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),
       - w przypadku, gdy w rodzinie są trzy lub więcej osób uprawnionych do zaliczki - 120 zł na osobę lub 170 zł na osobę niepełnosprawną.
       Podstawa prawna:
       
  - ustawa z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 ze zm.),
       - ustawa z 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. nr 86, poz. 732).

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo